Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Nyklipte dyr viser en klar preferanse for liggeunderlag med lav varmeledningsevne i innefôringsperioden.

Gulvunderlag til økologiske sauer-

Når Norge implementerer endringene i økologireglene som EU innførte i 2009 vil blant annet reglene for gulv til økologiske sauer bli endret. Det betyr at det vil bli krav om 50 % tett gulvareal. Forskere i NIBIO har undersøkt hva slags gulv sauene foretrekker gjennom en litteraturgjennomgang og et praktisk forsøk i fjøset på Tjøtta.  

Forskerne ved Tjøtta har oppsummert hva som fins av forskningsresultater om hva slags gulv sauer foretrekker. På bakgrunn av dette har de vurdert ulike praktiske løsninger som kan være aktuelle i forbindelse med de nye reglene som vil bli innført. Gulvets varmetekniske egenskaper har relativt stor innvirkning på sauens velferd og utredningen konkluderer med at nyklipte dyr viser en klar preferanse for liggeunderlag med lav varmeledningsevne i innefôringsperioden. Forskerne påpeker at liggepaller av tre eller gummimatter langs veggene kan være gode løsninger. Andre forsøk og praktiske erfaringer viser at sau foretrekker å ligge inntil vegg eller gjerde.

Det har også vært utført et forsøk med 30 unge søyer i forsøksfjøset på Tjøtta. Totalt fem golvtyper ble testet på søyene ved lave temperaturer. I et valgforsøk fikk de velge mellom kompositt, strekkmetall, plastspaltegulv, tett gulv av tre og tett gulv av gummimatte. Adferd, varmetap og overflatetemperatur på dyr og gulv ble registrert.

Resultatene er gjengitt i en masteroppgave fra NMBU. Forsøket viste at søyene foretrakk tett gulv fremfor drenerende gulv ved at de sto, gikk og lå mer på tett gulv enn drenerende gulv gjennom hele forsøket. Liggetid i hver av de ulike bingene viste at søyene lå signifikant mer på tregulv og gummimatte fremfor strekkmetall, kompositt og plastspaltegulv.

Kunnskap og erfaringer fra disse prosjektene vil være nyttige når det skal utarbeides forslag til nye løsninger til gulv i økologiske sauefjøs.

Jørgensen, G.H.M, I. Hansen & K.E. Bøe: «Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning. NIBIO Rapport Vol 1 Nr 46

 

Johanssen, J.R.E.: Unge søyers preferanse for golvtyper ved lave temperaturer. Masteroppgave NMBU 2016