Emne

Mat og helse

Hensynet til egen helse er en av hovedgrunnene til at forbrukere kjøper økologisk mat. Dermed er de garantert at maten ikke er sprøytet med kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og at det ikke er brukt genmodifiserte organismer i produksjonen. I tillegg er en rekke tilsetningsstoffer, slik som alle kunstige fargestoffer, ikke godkjent for økologiske matvarer.


Fagtema Mat og helse er delt i to underkategorier:

 • Helse: artikler og nyhetsoppslag som fokuserer på sammenhengen mellom økologisk mat og helse.
 • Storkjøkken: stoff som omhandler bruk av økologiske råvarer i storhusholdninger, og praktiske utfordringer omkring dette.
 • Økologisk mat i barnehagen

  I veilederen Økologisk mat i barnehagen vil du få inspirasjon til å velge miljøvennlig og ernæringsriktig mat i barnehagen. Matvaner og holdninger til mat dannes tidlig. Et bevisst forhold til mat, helse og miljø fra ung alder er viktig for å ta fornuftige valg senere i livet.

  (10.05.2012)
 • -Legg en Ø til festen

  Økologisk mat er et populært innslag på festivaler og andre arrangementer. For å kunne markeds føre maten som økologisk, må man få en godkjenning fra Debio i forkant av arrangementet.
  Godkjenningen gir deg rett til å benytte Ø-merket i markedsføringen - et merke som 90 prosent av Norges befolkning kjenner igjen.

  (20.03.2008)
 • Økologisk mat – bedre og sunnere enn ikke-økologisk mat?
   

  Det er ikke mulig å svare et generelt ja eller nei på spørsmålet om økologisk mat er bedre eller sunnere enn annen mat ut fra de forskningsresultatene som fins i dag. Mengden forskningsresultater som viser redusert innhold av uønskede stoffer og høyt innhold av gunstige stoffer i økologisk mat, er økende. Her gis en kort gjennomgang av status innen temaet.

  (17.04.2007)
 • -Temaark mat og helse

  Her finner du oversiktlig informasjon om økologisk landbruk og klima, biologisk mangfold, matvaresikkerhet og plantevern, effekter av kjemiske sprøytemidler, svar på spørsmål om økologiske produkter og egne ark om meieriprodukter, fjørfe, korn, gulrøtter og epler.

  (13.03.2007)