Plante-dyrking

Aronia - ny suksessrik nisjeproduksjon i Norge-

aronia1

Aronia kalles det nye superbæret som er full av antioksidanter. Bæret egner seg godt for økologisk dyrking. Sølvi Svendsen skriver i denne artikkelen om sorter, dyrking, bruk og helseeffekter.

Aroniabær eller svartsurbær kommer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor indianerne brukte både tørkete og friske bær som medisin. Planten ble så innført til Russland og Øst-Europa hvor den dyrkes kommersielt for bærenes skyld. Også rundt Svartehavet har man dyrket svartsurbær for helseeffekten. Aronia har vært dyrket som en prydvekst her i landet en stund, enten som enkeltbusk i bed, veiskråninger, hekk eller som "fyll" i rundkjøringer.

Mer om:

>> Botanikk

>> Arter og sorter

>> Dyrking

>> Bruk

>> Helseeffekt og tradisjon

Utfordring for forskerne

Nye produkter som kommer på markedet er alltid spennende og ikke minst faglig utfordrende for forskerne. Å reise ut og få impulser er første skritt til å få idéer. Når en ny art introduseres til et nytt bruksområde kommer alltid spørsmålet opp om dyrkingsteknikk og plantevern. Å være i forkant og kjenne veksten og hvordan den har vært brukt og dyrket i utlandet er avgjørende for ikke å bruke flere år på å utvikle optimal dyrkingsteknikk for en ny planteart.
 
Plantevernproblematikk i forbindelse med nye arter kan være et vanskelig kapittel. Skadegjørere skal identifiseres og bekjempingsstrategi utarbeides for norske forhold. Plantevermidler skal godkjennes for bruk i den nye kulturen og dosering skal utprøves.
 
Bruksområder for nye plantearter til mat har tidligere ligget utenfor forskningsmiljøet innen plantedyrking, men å se hele produksjonskjeden sammen med nærings- og forskningsmiljøene innen matforedling er essensielt. Dette arbeidet krever at entusiastiske dyrkere, veiledningsapparat og forskere samarbeider tett. Hvis vi ikke opprettholder denne tette dialogen i norsk plantedyrking vil introduksjonen av nye arter raskt bli svært tung og energikrevende.
 
Kilder:
www.aronia.no
Norsk Hageleksikon
Prydbusker og trær for norske hager
Hageselskapets sortsliste