Gjødsel & næring

Husdyrgjødsel og lagerkapasitet-

John Deere Møkkaspreder. Foto:Stian Sørensen

Riktig bruk av husdyrgjødsel er bra for bondens økonomi og gir samtidig redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel. 

Sist endret: 18/10/2016 13:58 Les mer

Girskifte med vekstskifte!-

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette. Vekstskifteplanlegging er komplisert, men tar en utfordringen med å planlegge et vekstskifte for gården lærer en mye på veien. Planlegg for minimum ugras og maksimum jordstruktur og næringsfiksering.  Enga er motoren i økologisk dyrking, og nå trengs et girskifte i korndyrkinga.

Sist endret: 19/02/2017 15:45 Les mer

Forvitringsjord-

Jord som er blitt danna av at berggrunnen under forvitrar, kallar vi forvitringsjord.

Sist endret: 08/12/2016 14:05 Les mer

Sedimentær jord-

Jord som er avsett i vatn blir kalla sedimentær jord. Vi har både sedimentær jord som vart avsett frå breelvane under siste istid, og sedimentær jord avsett frå elvane i dag.

Sist endret: 08/12/2016 14:04 Les mer

Morenejord-

Denne jordtypen er variabel.

Sist endret: 08/12/2016 14:03 Les mer

Mikroorganismer inni og på planter-

Ulike mikroorganismer lever inni kulturplantene våre. Disse organismene kalles endofytter. En rekke mikroorganismer lever utenpå blader, røtter og stilker hos planter. De kalles epifytter. I flere kulturvekster er disse og andre mikroorganismer funnet. Forskere mener de kan bidra til økt plantevekst, hemme sykdommer, gjøre fosfor mer tilgjengelig og tilføre planter mer nitrogen.

Sist endret: 15/06/2017 13:07 Les mer

Økologisk drift gir mindre fare for næringstap i Sverige

Tall fra svenske husdyr- og planteproduksjonsgårder viser at økologiske gårder hadde lavere overskudd av nitrogen per dekar, sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle bruk. Det samme gjaldt for fosfor på gårder med kjøtt- eller mjølkeproduksjon, mens gårder med økologisk planteproduksjon hadde høyere fosforoverskudd enn konvensjonelle planteproduksjonsgårder.

Sist endret: 20/08/2010 15:28 Les mer

Ettervirkning på meitemark av langvarig bruk av gjødsel-

I det tredje engåret etter avsluttet gjødsling, var det ennå mer meitemark i de leddene som i over 80 år hadde fått tilført husdyrgjødsel enn de som hadde fått tilført mineralgjødsel i samme perioden. Det var en del variasjon, men tydelig at ettervirkningen av husdyrgjødsel var postiv for meitemark. Fire arter meitemark ble funnet, og det ble funnet uvanlig mange av arten stor meitemark (Lumbricus terrestris). Ettervirkningen av langvarig bruk av mineralgjødsel og husdyrgjøsel i feltforsøkene på Møystad ved Hamar diskuteres i denne artikkelen. 

Sist endret: 12/06/2017 12:51 Les mer

Kastehjulspreder (Gafnerspreder)-

Sist endret: 23/05/2017 15:02 Les mer

Universalvogn-

Sist endret: 23/05/2017 15:02 Les mer