Jord- & plantehelse

Plantevern i vanlig og i økologisk landbruk-

Gulrot blir hyppa med utstyr som og har fingerharver. Foto; Leif Arne Holme

I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.

Sist endret: 13/06/2017 14:33 Les mer

Temaark om livet i jorda og kompostering--

Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Vi kaller den også for rotsonen. Det er et område med intens biologisk og kjemisk aktivitet som er påvirket av stoffer skilt ut av rota og av mikroorganismer som lever av disse stoffene. Her finner man bakterier, sopp, protozoer, spretthaler og nematoder. I seks nye Bioforsk-Tema kan du lese om de ulike organismenes funksjoner i jord, og om deres biologi og økologi. I tillegg  er det ett temaark om kompostering.

Sist endret: 09/05/2017 11:11 Les mer

Plantevern i økologiske grønnsaker-

Den norske produksjonen av økologiske grønnsaker dekker ikke den stigende etterspørselen, sier rådgiver ved Bioforsk Økologisk, Grete Lene Serikstad. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan være et hinder for at flere produserer økologisk. Derfor har Bioforsk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving gitt ut flere Tema-ark med kortfattete oversikter over plantevern i økologisk dyrking.

Sist endret: 12/03/2017 10:25 Les mer

Færre skadelige nematoder i økologiske åkerbrukssystem i Nederland-

Forsøksfeltet, sommer 2006. Bildet er hentet fra originalartikkelen.

De første resultatene fra Nederlandsk forsøk virker lovende: det er mulig å forbedre jordhelsa med økologisk drift. Resultatene viser også tydelig at det finns økologiske metoder for å bekjempe patogener i jord, og gjøre dyrkingssystemer mer bærekraftig. 

Sist endret: 06/04/2017 15:06 Les mer

-Varialbel erfaring med oppalsjord

Økologiske småplantedyrkere ønsker seg spiretestet økologisk oppalsjord med kvalitetsbevis. Erfaringene med norskprodusert økologisk oppalsjord er variabel. Er en oppalsjord god nok når plantene må overgjødsles allerede på ettbladstadiet? Hvor mye jord bør en økologisk plante som spirer fra frø få ha? Hvem har ansvaret for at oppalsjorden holder kvalitetsmessige mål? Det er mange uavklarte spørsmål knytte til dette.

Sist endret: 19/05/2017 10:52 Les mer

-”Sov, du vesle spire ung – ennå er det vinter …”

Nå er det tid for å skolere seg til en ny vekstsesong. Det kan bety lesing av fagstoff om plantehelse og plantevern i økologisk landbruk. Her får du tips om litteratur om emnet. På internett har du tilgang til mye av dette nyttige lesestoffet.

Sist endret: 19/05/2017 10:49 Les mer

Gråskimmel- - i økologisk jordbærdyrking

Gråskimmel (Botrytis cinerea) gir ofte store avlingstap i jordbær. Smitten må ein rekne med finst i alle jordbærfelt, og det er derfor uråd å unngå smitte heilt. Regntak eller plasttunnelar er sikraste tiltaket mot gråskimmel i økologisk jordbærdyrking. Det vernar plantene mot regn og doggfall, og tørrare planter gir mindre problem med gråskimmel.

Sist endret: 14/02/2017 10:36 Les mer

Falsk såbed og utsatt såtid

Sist endret: 16/11/2009 13:16 Les mer

Allelopati

Nyere undersøkelser i flere land bl.a. i Sverige, har vist at tidlig og sterk rotvekst og evne til å avgi veksthemmende stoffer ("allelopati"), også kan være viktige karaktertrekk for en konkurransesterk sort.
Publisert: 12/11/2009 13:38 Les mer

Kornarter og sorter

Valg av kornart og sort bestemmes ut fra mange kriterier, hvorav ugrashensyn er ett av disse.
Sist endret: 12/11/2009 13:50 Les mer