Emneord: Egg, høner, Jordbruksverket, hønebiologi, avl,