Om Agropub

Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Redaktør: Vegard Botterli, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

Fagredaktør: Grete Lene Serikstad, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

 

Siden er finansiert gjennom midler fra Landbruks- og matdepartementet.

Vi tar gjerne imot relevante artikler til publisering.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no