Nettside for
økologisk landbruk

Særheim, Økodrøs med lunsj

  • 20. nov. 2017 11:00-12:00

Arrangør: Annabell Pfluger, Fylkesmannen og Ane Harestad, NLR
Sted: Særheim, Postvegen 211

Fylkesmannen og  NLR inviterer til ein uformell drøs over kaffi og påsmurt mat.

Les mer om arrangementet

Kurs for andelslandbruk

  • 21. nov. 2017 10:00-16:30

Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud og Foregangsfylke for økologiske grønnsaker
Sted: Drammen

Thomas Holz har lang erfaring som grønnsaksrådgiver i Norge og Tyskland. Til daglig jobber han som rådgiver i NLR Østafjells og tar også oppdrag fra Foregangsfylke for økologiske grønnsaker i hele landet. Thomas vil i løpet av to kursdager gjennomgå hvordan du planlegger vekstskifte, jordforbedrende tiltak, strategi for ugraskontroll, gjødsling og dyrkingsveiledning på fire grupper grønnsaker han vil også gi en innføring i oppal og dyrking i veksthus. Kurset er delt på to uavhengige dager.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Felleskjøpet søker økobønder

  • 21. nov. 2017 18:30-21:30

Arrangør: Landbrukets ØKOLØFT i samarbeid med Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells

Les mer om arrangementet

Økobonde, jeg?

  • 30. nov. 2017 11:00-15:00

Arrangør: Landbrukets ØKOLØFT
Sted: Etne Kino, Strondavegen 30

Salget av økologisk mat øker som aldri før, men norsk økologisk produksjon blir hengende etter. Kan vi unngå økt import av økologisk mat ved å satse sjøl? Og hva vil det egentlig si å drive økologisk på Vestlandet?

Les mer om arrangementet

Påmelding

Oppstart "Det store kjøkkenhagekurset 2018", Gartneriet, Bygdø kongsgård

  • 10. jan. 2018 17:30-21:00

Arrangør: Linda Jolly og Marianne Leisner
Sted: Gartneriet, Bygdø kongsgård

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 11 samlinger onsdager i løpet av 2018 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet. Det er mulig å delta på enkeltkurs.

Les mer om arrangementet

Kurs i jordfruktbarhet 2018

  • 11. jan. 2018
  • 13. jan. 2018

Arrangør: Vital Analyse

Både konvensjonelle og økologiske bønder er velkommen. Målet er å bygge ei mer fruktbar jord med mer humus. Erfaringene har vist at metodene virker positivt på avlingene, gir mindre ugras og mer karbon bindes inn i jorda. Når alle stegene følges har erfaringene fra Tyskland og Østerrike vist at humusinnholdet kan økes med 0,4-0,5% per år!    «De fem trinn til fruktbar jord» bør også være en god metode for at husdyrløse korndyrkere lykkes i sin drift. Med flatekompostering reduseres jordarbeidinga kraftig, jordlivet stimuleres, og næringsstoffene i grønngjødslinga bygges inn i stabil humus. 

Les mer om arrangementet

Landsmøte med fagseminar i Oikos - Økologisk Norge

  • 13. apr. 2018 10:00
  • 15. apr. 2018

Arrangør: OIKOS

Les mer om arrangementet