Nettside for
økologisk landbruk

Øko 2020 - Landbrukets Økologikongress

  • 21. jan. 2020
  • 22. jan. 2020

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Les mer om arrangementet