Nettside for
økologisk landbruk

Økogrønt webinarkurs

  • 22. nov. 2019 10:00-12:00
  • 3. des. 2019 19:00-21:00
  • 7. jan. 2020 09:00-11:00
  • 14. jan. 2020 09:00-11:00

Arrangør: NLR Innlandet
Sted: webinar

Les mer om arrangementet

Påmelding

Øko 2020 - Landbrukets Økologikongress

  • 21. jan. 2020
  • 22. jan. 2020

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Les mer om arrangementet

Kongsgårdseminaret 2020

  • 10. mars 2020 09:00-15:30

Arrangør: Bygdø Kongsgård
Sted: Gjestestuene Norsk Folkemuseum, Strømsborgveien 2, 0287 Oslo

Les mer om arrangementet