Nettside for
økologisk landbruk

Jordnært: seminar om kretsløpsjordbruk

  • 27. sep. 2018 09:30-16:00

Arrangør: Grønt Fagsenter
Sted: Jellumveien 1, 3340 Åmot

Seminar med fokus på jordliv, kretsløpsjordbruk og økologisk økonomi. Foredragsholdere: Jostein Hertwig, Ove D. Jakokbsen og Dag J. Lønning med flere.

Vedlegg:

Les mer om arrangementet

Påmelding

Økologisk fagseminar på Skjetlein

  • 2. okt. 2018 08:30-15:00

Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag, Grønt Kompetansesenter og Oikos Sør-Trøndelag.
Sted: Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand

Årets seminar tar opp hvordan vi kan produsere ren og trygg mat for fremtidige generasjoner. 

Les mer om arrangementet

Fagdag jord - Om humus, jordstruktur og større avlinger

  • 16. okt. 2018 10:00-16:00

Arrangør: Nord-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Nord universitet, Nord-Trøndelag Naturvernforbund, OIKOS Nord-Trøndelag og Mære landbruksskole.
Sted: Mære landbruksskole

Ei fruktbar jord er viktig for at plantene skal ha gode vekstvilkår og få god tilgang på næring. Humus er en viktig bestanddel i ei fruktbar jord. Når vi bygger opp humusinnholdet i jorda lagrer vi karbon, noe som kan bidra til å redusere klimagassutslippene. På seminaret vil vi lære mer om humus sin betydning for vekst og avling og hvordan vi som gårdbrukere kan påvirke jordas fruktbarhet.

Les mer om arrangementet

Lokal foredling av mjølk

  • 5. nov. 2018 17:00-20:00

Arrangør: Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule
Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Skulevegen 24, 5745 Aurland

Kurs 5- 10 november 2018: Tema på kurset vert mellom anna pultost, gamalost, rømme, smør, kvit geitost, brunost, gomme, regelverk og sensorikk.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Kurs i lokal foredling av mjølk

  • 10. sep. 2018 08:00-19:00
  • 5. nov. 2018 17:00

Arrangør: Sogn Jord- og Hagebruksskule - Ressurssenter
Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland

Les mer om arrangementet