Kommende arrangementer

Vis tidligere arrangementer+

Kongsgårdseminaret 2021 - Økologisk matproduksjon og tradisjonskunnskap

  • 24. sep. 2021 10:00-15:30

Arrangør: Bygdø Kongsgård
Sted: Gjestestuene, Norsk Folkemuseum

Et moderne økologisk landbruk må baseres på et fundament som er i pakt med tidens krav og forventninger på alle nivåer. Utviklingen må også speile målstrukturen og understøtte hovedmålene i nasjonal landbrukspolitikk:

- Matsikkerhet og beredskap
- Landbruk over hele landet
- Økt verdiskaping
- Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Klimafagdag for landbruket

  • 30. sep. 2021 10:15-16:00

Arrangør: Landbruk Nordvest
Sted: Hustadvika kommune

Vi starter med oppmøte hos Inge Hoemsnes, Aureosen, Hustadvika kommune. Her blir det orientering om biogassanlegget til Inge. Vår egen Jon Geirmund Lied og Ingvar Kvande fra NORSØK øser av sin kunnskap på området! Vi skal også se og høre om bruk av biorest som gjødsel på eng. Videre vil vi få siste nytt på tema omgraving av myr – utslipp av klimagass. Ansvarlig forsker Synnøve Rivedal fra NIBIO Furuneset kommer og gir oss konklusjonen fra dette prosjektet og forteller om videre planer for å få mer kunnskap på området. Sissel Hansen fra NORSØK skal orientere oss om et prosjekt som går på reduserte utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsellager. Det vil selvsagt bli servert mat, lunsjservering på Hustadvika Gjestegård. Håper du tar deg tid til å få med deg denne spennende fagdagen! Ta gjerne med naboen!

Les mer om arrangementet

Påmelding