Nettside for
økologisk landbruk

Fagdag om jord og klima

  • 25. sep. 2019 14:00-16:30

Arrangør: Økouka Østfold
Sted: Kalnes VGS, Østfold

Les mer om arrangementet

Økoseminar på Bjerkem Gård

  • 27. sep. 2019 10:00-15:00

Arrangør: Kulturgården Bjerkem
Sted: Kulturgården Bjerkem: Såseggvegen 399, 7718 Steinkjer, Trøndelag

Les mer om arrangementet

Sunn, trygg mat og bærekraftig produksjon

  • 22. okt. 2019 09:00-17:00

Arrangør: Det Norske Videnskaps- Akademi
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensveien 78, Oslo

Les mer om arrangementet

Påmelding

Bruksgenbanker og matplantemangfold: Erfaringer fra europeiske pionerer

  • 31. okt. 2019 09:00-16:30

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt i samarbeid med det Kongelige Selskap for Norges Vel. Seminaret arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet
Sted: Fridtjof Nansens Institutt

Les mer om arrangementet

Påmelding

Øko 2020 - Landbrukets Økologikongress

  • 21. jan. 2020
  • 22. jan. 2020

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Les mer om arrangementet