Nettside for
økologisk landbruk

Småskala økologisk matproduksjon 1 (Webinar)

  • 16. apr. 2020 09:30-16:15
  • 17. apr. 2020 09:00-16:15

Arrangør: NORSØK og Holt Læringstun

Har du en liten gård eller driftsenhet og ønsker å produsere økologiske grønnsaker og bær for et lokalt marked? Kurset i småskala økologisk matproduksjon hjelper deg med å videreutvikle eller starte ditt et eget prosjekt i småskala markedsorientert dyrking. Kurset retter seg til produsenter som ønsker mer kunnskap om økologisk drift, dyrking og salg av grønnsaker og bær.  

Les mer om arrangementet

Höstoljeväxter i Ekologisk odling Senaste Rön

  • 16. apr. 2020 09:00-16:00

Arrangør: Jordbruksverket i Sverige

Les mer om arrangementet

Småskala økologisk matproduksjon 2 (Samling)

  • 4. juni 2020 09:30-16:15
  • 5. juni 2020 09:30-16:15

Arrangør: NORSØK og Holt Læringstun
Sted: Holt Læringstun, Tromsø.

Har du en liten gård eller driftsenhet og ønsker å produsere økologiske grønnsaker og bær for et lokalt marked? Kurset i småskala økologisk matproduksjon hjelper deg med å videreutvikle eller starte ditt et eget prosjekt i småskala markedsorientert dyrking. Kurset retter seg til produsenter som ønsker mer kunnskap om økologisk drift, dyrking og salg av grønnsaker og bær.  

Les mer om arrangementet