Kommende arrangementer

Vis tidligere arrangementer+

Webinarserie: Behandling av husdyrgjødsel med ferment, steinmel og biokull

 • 24. nov. 2020 19:30-21:00
 • 1. des. 2020 19:30-21:00
 • 8. des. 2020 19:30-21:00

Arrangør: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag følger opp møtet «Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon» som ble avholdt i Gol i Økouka med en serie på tre webinarer og et fysisk møte i Gol til våren. Webinarene tar for seg tre temaer: ferment, steinmel og biokull. Vi går inn på både teori og praksis og det blir satt av god tid til spørsmål. Foredragsholder er Vibhoda Holten fra VitalAnalyse.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Webinarserie: Dyrking av økologisk frukt og bær

 • 16. sep. 2020 18:00-21:00
 • 23. sep. 2020 18:00-21:00
 • 14. okt. 2020 18:00-21:00
 • 21. okt. 2020 18:00-21:00
 • 28. okt. 2020 18:00-21:00
 • 4. nov. 2020 18:00-21:00
 • 18. nov. 2020 18:00-21:00
 • 25. nov. 2020 18:00-21:00

Arrangør: NLR

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer en kursserie på nett om økologisk frukt- og
bærdyrking høsten 2020. Vi starter med et introduksjonskurs som tar for seg
generelle temaer som er viktig å kjenne til før en bestemmer seg for å starte med
økologisk dyrking. Temaer som jord og klima, regelverk, marked, vanningsbehov,
arbeidsbehov, gjødsling og planteverntiltak blir tatt opp i introduksjonskurset. Det blir
også en smakebit om de enkelte kulturene. På de neste kursdagene går vi grundig
inn i produksjonen av enkeltkulturene.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Webinar: Mer øko med REKO?

 • 25. nov. 2020 10:30-15:00

Arrangør: Økologisk Norge og Telemarksforskning

Stadig flere handler mat gjennom REKO- ringer her til lands, og mange ønsker et større utvalg av økologiske varer gjennom denne salgskanalen. Det ligger dermed et stort potensial i salg av økologisk mat gjennom REKO. Kan denne etterspørselen gjøre det mulig for flere å satse på økologisk produksjon her i landet? Kan REKO stimulere til økt økologisk produksjon? Hva skal til for å utløse dette potensialet,

Les mer om arrangementet

Kurs økologisk kjøkkenhage

 • 10. apr. 2021
 • 22. mai 2021

Arrangør: Økologisk Norge
Sted: Nordre Braathu, Braathugrenda 100, 1570 Dilling

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere.                                                                                                                                                                                                                                                                        Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 180 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.

Les mer om arrangementet

Påmelding