Nettside for
økologisk landbruk

Introduksjon til Permakultur

 • 31. jan. 2019 09:00-15:30

Arrangør: Bydø Kongsgård
Sted: Gartneriet, Bygdø Kongsgård Museumsveien 15 Skøyen, Oslo 0214

Les mer om arrangementet

Forskning og utvikling i økologisk produksjon

 • 6. feb. 2019 12:00
 • 7. feb. 2019-15:00

Arrangør: Jordbruksverket tillsammans med Hushållningssällskapet, EPOK och Ekoforsk
Sted: Scandic Uppsala Nord, Sverige

Les mer om arrangementet

Nasjonal økomelk-konferanse

 • 6. feb. 2019 10:00
 • 7. feb. 2019-15:00

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), TINE, NIBIO og Fylkesmannen i Trøndelag
Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Les mer om arrangementet

Kongsgårdseminaret 2019 Biologisk mangfold

 • 5. mars 2019 09:00

Arrangør: Bygdø Kongsgård
Sted: Gjestestuene på Norsk Folkemuseum

Les mer om arrangementet

Påmelding

Den Nye Grøne Revolusjonen del 2: Menneske og natur på same lag

 • 15. mars 2019 11:00-16:00
 • 16. mars 2019 10:00-16:00

Arrangør: Dag Jørund Lønning
Sted: Bryne

Les mer om arrangementet

Påmelding

Jordfruktbarhetskurset 2019 Trøndelag

 • 24. mars 2019 09:00-17:00
 • 25. mars 2019 09:00-17:00
 • 26. mars 2019 09:00-17:00

Arrangør: VitalAnalyse
Sted: Kulturgården Bjerkem, Såseggvegen 399, 7718

Ei praksisutdanning i regenerativt jordbruk over ni dager og fire samlinger

Vedlegg:

Les mer om arrangementet

Påmelding

Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

 • 27. mars 2019
 • 29. mars 2019

Arrangør: NMBU
Sted: Gartneriet, Bygdø Kongsgård, Oslo

Les mer om arrangementet