Nettside for
økologisk landbruk

Fra små til store beiter, er det lønnsomt i økologisk ammekuproduksjon?

  • 26. feb. 2020 09:00-10:00

Arrangør: Jordbruksverket i Sverige
Sted: Web

Les mer om arrangementet

Kurs i oppal av småplanter

  • 27. feb. 2020 13:00-16:00

Arrangør: Landbruk Nordvest
Sted: Tingvoll gard

Påmelding

Jordfruktbarhetskurset 2020 – oppstart 2.-3. mars

  • 1. mars 2020
  • 3. mars 2020

Arrangør: VitalAnalyse
Sted: Samling 1: 2. – 3. mars på Fokhol gård, Stange Samling 2: 23. – 24. april, Sørli gård, Skjeberg Samling 3: 29. – 30. juni, Nedre Skinnes, Krøderen Samling 4: 24. – 25. september, Sørli gård evt. en annen gård

Les mer om arrangementet

Jordfruktbarhetskurset 2020

  • 2. mars 2020
  • 3. mars 2020

Arrangør: Vital Analyse
Sted: Fokhol

Les mer om arrangementet

Kongsgårdseminaret 2020

  • 10. mars 2020 09:00-15:30

Arrangør: Bygdø Kongsgård
Sted: Gjestestuene Norsk Folkemuseum, Strømsborgveien 2, 0287 Oslo

Les mer om arrangementet

Ny kunnskap om lagring

  • 12. feb. 2020 08:30-16:00
  • 11. mars 2020 09:30-18:00

Arrangør: NLR og NIBIO

Les mer om arrangementet

Påmelding

Höstoljeväxter i Ekologisk odling Senaste Rön

  • 16. apr. 2020 09:00-16:00

Arrangør: Jordbruksverket i Sverige

Les mer om arrangementet