Nettside for
økologisk landbruk

Levende matjorduke

  • 25. sep. 2017 09:00-17:00
  • 26. sep. 2017 09:00-17:00
  • 28. sep. 2017 09:00-17:00
  • 29. sep. 2017 09:00-17:00

Arrangør: Økologisk foregangsfylke og Økouka Buskerud
Sted: Evje gård i Sigdal

Les mer om arrangementet

Påmelding

TEMADAG OM KORN

  • 26. sep. 2017 10:00-14:00

Arrangør: Økouka i Møre og Romsdal
Sted: Tingvoll

Kan lokalt produsert korn brukes til mat og hvordan kan lokale kornprodukter supplere annet matkorn og øke matmangfoldet? Hva skal til for å få en fungerende verdikjede? Hensikten med dette seminaret er å øke kunnskap om og interesse for økologisk og lokal matproduksjon.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Forskning og utvikling innen økologisk produksjon

  • 17. okt. 2017 10:00-17:00
  • 18. okt. 2017 10:00-14:30

Arrangør: Jordbruksverket, SLU EkoForsk och EPOK
Sted: Linköping

Les mer om arrangementet

Påmelding

Innspillskonferanse: Norsk økologisk til hyllene!

  • 18. okt. 2017 10:00-16:00

Arrangør: Foregangsfylkeprosjektene i Norge

Konferansen er et av mange arrangement under høstens program Matens opprinnelse, et samarbeid mellom Vitenparken Campus Ås og de seks økologiske.

Les mer om arrangementet

Påmelding

19e Organic world congress

  • 9. nov. 2017 08:00-17:00
  • 11. nov. 2017 08:00-17:00

Arrangør: IFOAM

Les mer om arrangementet

Påmelding