Tidligere arrangementer

Vis kommende arrangementer

Introduksjonskurs i biodynamisk/naturlig birøkt

 • 26. juni 2021 10:00-16:00

Arrangør: Solhagen
Sted: Solhagen, Åsbygdvegen 316, 2345 Ådalsbruk

Velkommen til heldagskurs i biodynamisk og naturlig birøkt hvor du vil få et godt innblikk, både i teori og i praksis, i en birøkt som tar bienes trivsel som utgangspunkt.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Filmvisning på nett: Incentivising Carbon Farming

 • 15. juni 2021 20:00-22:00

Arrangør: Norsk landbruksrådgiving Østafjells + partnere

Les mer om arrangementet

Påmelding

Webinar om lystgassutslipp fra planterester: ResidueGas

 • 3. mai 2021 10:00-12:00

Arrangør: Universitetet i Aarhus

Planterester tilfører betydelige menger med nitrogen og karbon til jorda, og er på derfor svært viktig for jordhelsa. Men planterester som brytes ned slipper også ut Lystgass (N2O) som er en viktig drivhusgass. Bakgrunnen for dette prosjektet er at planterester bidrar betydelig til antatte utslipp av lystgass i nasjonale rapporteringer, samtidig som det er svært usikkert hvor mye lystgass som slippes ut fra planterester. Webinaret er åpent for alle.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Webinar: Hvorfor velge økologisk?

 • 3. mai 2021 14:00-16:00

Arrangør: Den Norske Turistforening og Økologisk Norge
Sted: Internett

Hvordan kan DNTs hytter bidra til å nå DNTs mål hva gjelder bærekraft og miljø gjennom matserveringen på hyttene? Vi trekker opp linjene mellom norsk, lokal og økologisk matproduksjon i nåtid og framtid.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Digitalt oppstartskurs for andelslandbruk

 • 14. apr. 2021 13:00-16:00

Arrangør: Andelslandbruksprosjektet til Økologisk Norge

Kurset avholdes digitalt, men krever påmelding og har begrenset antall plasser (maks 15). Kurset vil ta for seg: * Historien til andelslandbruk, internasjonalt og i Norge
* Grunnprinsipper og hva som er unikt med andelslandbruksmodellen
* Oppstart og organisering av drift
* Økonomi, andelspris, ulike dugnadsmodeller
* Tilpasning til ulike type andelshavere


Les mer om arrangementet

Påmelding

Kurs Økologisk kjøkkenhage

 • 10. apr. 2021 10:00-16:00
 • 22. mai 2021 10:00-16:00

Arrangør: Økologisk Norge
Sted: Nordre Braathu, Braathugrenda 100, 1570 Dilling

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år har han arbeidet med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere. Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 180 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Korn, kretsløp og jordhelse - hvordan lykkes med økokorn?

 • 23. mars 2021 10:00-12:15

Arrangør: Landbrukets økoløft
Sted: Digitalt

På møtet vil dyktige inspirasjonsbønder dele av sine erfaringer med hvordan de jobber for å lykkes agronomisk og økonomisk med økologisk kornproduksjon. Du vil også få høre om jordhelse og kretsløpsøkonomi. Det blir og informasjon om rådgivningstilbud og kommende relevante aktiviteter

Les mer om arrangementet

Påmelding

Jordfruktbarhetskurset 2021

 • 15. mars 2021 09:00-16:00
 • 16. mars 2021 09:00-16:00

Arrangør: VitalAnalyse
Sted: Digitalt/Fokhol gård

Kurset er ei utdanning i regenerativt jordbruk i teori og praksis som går over åtte hele dager fordelt på fire samlinger gjennom sesongen. Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. Studenter og andre er også velkommen. På kurset formidles det ny fagkunnskap fra hele verden. Metodene er utviklet og utprøvd i praksis og bygger etter hvert på et bredt erfaringsgrunnlag.

Vedlegg:

Påmelding

Webinarserie om økologisk hagebruk

 • 11. feb. 2021 19:30-21:00
 • 18. feb. 2021 19:30-21:00
 • 25. feb. 2021 19:30-21:00
 • 4. mars 2021 19:30-21:00
 • 11. mars 2021 19:30-21:00
 • 18. mars 2021 19:30-21:00
 • 25. mars 2021 19:30-21:00
 • 8. apr. 2021 19:30-21:00
 • 15. apr. 2021 19:30-21:00
 • 22. apr. 2021 19:30-21:00
 • 2. sep. 2021 19:30-21:00

Arrangør: NORSØK
Sted: ZOOM

Foredragene er for alle som vil starte med hagebruk, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage eller andelslandbruk. Serien består av 11 foredrag som følger sesongen fra senvinter til høst steg for steg. Billetten koster 300,- og inkluderer alle foredragene. Det vil bli anledning til å sende inn spørsmål både før og under webinarene. (Opptak vil bli tilgjengelig etter hvert foredrag) 

Les mer om arrangementet

Påmelding

Nettkurs i oppal av økologiske småplanter.

 • 4. feb. 2021 19:00-20:30

Arrangør: NLR Agder

Dette er kurset for deg som ønsker å lage egne småplanter for utplanting i veksthus eller på friland. Kurset retter seg inn mot oppal som følger Debioreglene for økologisk produksjon, men er også nyttig for andre.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Webinar: Dyrking av økologisk lin

 • 2. feb. 2021 18:00-20:00

Arrangør: NLR Trøndelag

Lin var tidligere en vanlig vekst på gårdene rundt om i Norge, men har siden gått kraftig tilbake. Linen er en allsidig vekst som kan benyttes til en rekke produkter, fra olje og konsumfrø til klær. Med økt interesse for lokalmat og vekstskifte, har det på nytt blitt interesse for lindyrking. Hva er mulighetene for å dyrke lin i Norge og hvordan dyrkes lin i dag?

Les mer om arrangementet

Påmelding

Skolehageseminaret 2020

 • 28. okt. 2020 09:00-15:00

Arrangør: Økologisk Norge, Vitenparken og NORSØK

Velkommen til digitalt skolehageseminar!

Onsdag 28. oktober fra kl. 09:00 - 15:00

På seminaret får du inspirasjon og kunnskap til å starte opp med skolehage eller til å videreutvikle en allerede eksisterende hage.

Skolehage og bærekraftig læring er i vinden. Høsten 2020 ble den nye læreplanen «fagfornyelsen» iverksatt, som fokuserer sterkt på tverrfaglighet i tillegg til temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Skolehagen er en utmerket undervisningsarena for praktisk og tverrfaglig undervisning, og byr på svært varierte muligheter for læring. Seminaret passer for deg som er interessert i skolehage, enten du jobber i grunnskolen eller i barnehage.

Seminarprogrammet er variert og spennende, og du vil få gode tips og triks til å ta med deg tilbake til egen skolehage.

Hovedtemaene er:

- Etablering og organisering av skolehage
- Hvordan lage gode pedagogiske opplegg
- Bærekraftig matlaging i hagen
- Dyr i skolehagen

Les mer om arrangementet

Påmelding

Fagdag om klimalandbruk

 • 1. okt. 2020 10:00-15:30

Arrangør: Landbruk Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune
Sted: Scandic Seilet i Molde

 Ingvar Kvande fra NORSØK stiller med foredrag om elektrifisering i Landbruket. Påmeldingsfrist 22 september.

Les mer om arrangementet

Påmelding

Kurs i konservering av frukt og bær

 • 26. sep. 2020 10:00-16:00

Arrangør: NORSØK og Norges Bonde- og Småbrukarlag
Sted: Tingvoll Økopark

På kurset får du kyndig opplæring og veiledning i forskjellige teknikker av Rådgiver Susanne Friis Pedersen fra NORSØK:

* HØSTING            * PRESSING
* PASTEURISERING * TØRKING
* SYLTING             * FRYSING
* HERMETISERING

Les mer om arrangementet

Påmelding

Fagmøte - økologisk jordbærdyrking

 • 24. sep. 2020 18:00-20:00

Arrangør: Økouka Møre og Romsdal
Sted: Meretes Garden i Valldal

Påmeldingsfrist 20 september

Les mer om arrangementet

Fagmøte om jordhelse

 • 24. sep. 2020 10:00-14:30

Arrangør: Landbrukets Økoløft
Sted: Skatten, Hagegata 22-24, Tøyen i Oslo

Velkommen til åpent fagmøte der inspirasjonsbønder og rådgivere deler av sine erfaringer med å bygge ei sunn matjord i økologisk produksjon. Møtet er for deg som er nysgjerrig på metoder for å bedre jordhelsa og på økologisk produksjon, eller som allerede driver økologisk og vil lære mer.

Les mer om arrangementet

Påmelding