Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Dansk nettside for økologisk landbruk og klima

Den danske Økologisk landsforening har en egen nettside om økologisk landbruk og klima. Ved å bygge opp kunnskapen på området, er målet for foreningen at økologisk landbruk skal være CO2-nøytralt i løpet av få år.

Klima og energi i fokus

Økologisk landsforening i Danmark har samme rolle som Økologisk Norge. Et av deres arbeidsområder er klima. Foreningen ønsker at økologisk landbruk skal være best mulig for naturen. Klimaet er en del av naturen og naturen en del av klimaet.

Foreningen ønsker å bygge opp sin viten innen fagområdet. På nettsida er foreningens klimastrategi presentert. Her finnes også en "klimakatalog" med 40 tiltak for å gjøre gårdsdrifta mer klimavennlig og oversikt over tidligere og pågående prosjekter innen fagområdet.

Prosjektinnsatsen i foreningen koordineres blant annet med forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems).

 

Gå til nettsida: http://okologi.dk/landbrug/klima

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no