I jorda er konsumentene (de som bruker organisk materiale) i hovedsak bakterier, sopper, nematoder, insekter og meitemark. Foto: Reidun PommerecheI jorda er konsumentene (de som bruker organisk materiale) i hovedsak bakterier, sopper, nematoder, insekter og meitemark. Foto: Reidun Pommereche

Forskjell på det organiske materialet i økologisk og konvensjonell dyrket jord

Innhold av organisk materiale i jord er høyere og andel tungt nedbrytbar humus er større i økologisk jord sammenlignet med jorda på konvensjonelle bruk. Dette er konklusjonen av en ny, stor undersøkelse i USA.

Organisk materiale fra jord på mer enn 1 000 økologiske og konvensjonelle gårder i hele USA ble analysert i undersøkelsen. I tråd med resultater fra tidligere undersøkelser fant forskerne at jord fra de økologiske gårdene i snitt hadde 13 % mer organisk materiale enn jord fra konvensjonelle bruk.

Forskerne analyserte også hva slags forbindelser det organiske materialet bestod av. Grovt sett kan det deles i to: i en lettomsettlig del, hvor karbonet kontinuerlig veksler mellom luft, i form av CO2, levende organismer og jord, og en mer tungt nedbrytbar del som lagres i jorda over lang tid. En felles betegnelse på den tungt nedbrytbare delen er stabil humus. Humus består av humussyrer og fulvosyrer, med viktige egenskaper som stor overflate med både positive og negative ladninger. Det organiske materialet i jorda på de økologiske gårdene inneholdt i snitt en større andel humus enn det organiske materialet i jorda på de konvensjonelle gårdene, i form av mer humussyrer og fulvosyrer.

Ut fra resultatene av den store undersøkelsen antyder forskerne at økologisk jordbruksdrift gir sunn jord og bygger og/eller opprettholder organisk materiale i jord mer effektivt enn konvensjonelt jordbruk.

Ghabbour, E. m. fl. 2017. National Comparison of the Total and Sequestered Organic Matter Contents of Conventional and Organic Farm Soils. Advances in Agronomy, Vol 146, s. 1-35 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no