Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Klimasmarte metoder i økologisk landbruk

Tolv økologiske gårder i Sverige, Tyskland og Italia har deltatt i prosjektet SOLMACC siden 2013. På disse gårdene er det tatt i bruk metoder for å redusere klimagassutslippene og bedre tilpasningen til klimaendringene.

Solmacc Publikasjon

Spennende resultater

Gårdbrukerne på de 12 demonstrasjonsbrukene i SOLMACC-prosjektet har tatt i bruk metoder for å redusere klimagassutslippene og bedre tilpasningen til klimaendringene innen fire hovedområder:

  • Næringskretsløpet på gården
  • Vekstskifte med belgvekstrik eng
  • Redusert jordarbeiding
  • Agroforestry

Resultatene fra prosjektet viser at utslippene av klimagasser fra gårdene har blitt redusert med 15 %, sammenlignet med gjennomsnittsgårder under tilsvarende klimaforhold. I tillegg har gårdenes evne til å tilpasse seg de negative effektene av klimaendringene blitt vesentlig forbedret. Andre positive effekter som er oppnådd på gårdene er bedre jordkvalitet, økt biologisk mangfold og redusert ressursbruk.   

Omfattende publisering av resultatene

I prosjektet har det vært lagt opp til omfattende videreformidling av resultatene, både til produsenter, forvaltning, politikere og forskere. I løpet av prosjektperioden har det blitt arrangert markdager på de ulike gårdene. Det har vært lagt vekt på at tiltakene som har blitt prøvd ut og resultatene av dem, på en god måte skal kunne tas i bruk av andre, gjennom enkle håndbøker og demonstrasjonsvideoer. Gårdbrukernes egne vurderinger mht. lønnsomhet er også tatt med i beskrivelsen av de ulike tiltakene. Håndbøkene og videoene er utgitt på flere språk, blant annet svensk.   

SOLMACC-prosjektet er nylig avsluttet etter fem års arbeid. Prosjektet har vært finansiert av EUs program Life + og har vært koordinert av IFOAM’s EU-gruppe. FiBL, forskningsinstitutt for økologisk landbruk i Sveis og Tyskland, har deltatt i prosjektet, sammen med nasjonale organisasjoner i hvert land. På prosjektets hjemmeside kan en lese om resultatene, og laste ned manualer, filmer og annet stoff fra prosjektet.

Les mer

Prosjektet «Strategies for organic and low-input farming to mitigate and adapt to climate change (SOLMACC

Klimatsmarta metoder på din gård – en praktisk manual. Del 1 og del 2

Demonstrating strategies for organic and low-input farming to mitigate and adapt to climate change. Layman’s report

Henricksen, L. m.fl. 2023.Klimavirkemidler til dansk landbrug. SEGES Innovation P/S

Kval-Engstad, O. 2023. Klimasmart grovfôrdyrking. BUSKAP nr. 1, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no