Frø og blomsterstand fjellkvann i Stjernehagen i Tingvoll Økopark. Foto: Kirsty McKinnonFrø og blomsterstand fjellkvann i Stjernehagen i Tingvoll Økopark. Foto: Kirsty McKinnon

Ny forening for bevaring av plantemangfoldet

Foreningen KVANN viderefører arbeidet fra planteklubbene for frø og plantebytte av bevaringsverdig sortsmateriale.

Planteklubbene for frø og plantebytte av bevaringsverdig sortsmateriale har etter hvert vokst seg store og trengte en mer formell ramme. Norsk Genressurssenter, som klubbene var tilknyttet, har også gjennomgått organisasjonsendringer. For å sikre kontinuiteten i arbeidet er det derfor dannet en ny forening. På stiftelsesmøtet høsten 2016 ble det engelske navnet Norwegian Seed Savers vedtatt. Etter mange forslag, overveielser og runder ble det norske navnet vedtatt på årsmøtet i april 2017. Navnet ble KVANN: Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Planten kvann er en av de eldste kulturplanter i Norden og en av de plantene som kan vokse lengst mot nord. Fjellkvann, synonymt med  Vossakvann med fylte stengler er en av de plantesortene foreningen medlemmer tar vare på. Planten er derfor et bra symbol på hva foreningen holder på med.

Alle tidligere medlemmer i planteklubbene må melde seg inn på ny og betale kontingent til den nye foreninga. Selv om man har vært aktiv frøbytter og fått tilsendt frøkatalog må man altså sikre seg for å bli med videre. Det blir opprettet nytt medlemsarkiv og bare registrerte medlemmer vil fremover motta frøkatalogen. Frøbytte vil også fremover skje ved minimale kostnader – slik ideen er med ikke-kommersielt frøbytte.

Foreningen er etablert med nytt styre sammensatt av medlemmer fra hele landet. Stephen Barstow, som har ivaretatt et stort arbeid med å koordinere frøbytte er valgt som leder.

Styret og media-gruppen forventer å ha klar informasjonsmateriale om foreninga på ettersommeren. Det vil bli invitert til spennende seminarer og besøk, for eksempel i forbindelse med foreningens årsmøte. Det arbeides målrettet med å nå folk på nye måter. Representanter fra foreningen har blant annet deltatt på foreningens vegne på vårslepp i Botanisk Hage i Oslo, hvor interessen var stor. Stephen Barstow har vært på foredragsturne med sin nye bok i inn- og utland. Filmsnutter med planteprofiler legges ut på Youtube. Planteprofiler er en forklaring om plantens egenskaper, vekstbehov og nytteverdi. Foreningen er på Facebook og Twitter.

Foreningen KVANN har etablert Schübelers hager, et nettverk av norske hager med historie, som museumshager, prestegårdshager, bygdetun og hager med kulturhistorisk verdi. Nettverket ble etablert i 2021, og per 2023 er 45 hager med i nettverket. Formålet er å ta vare på de historiske hagene slik at de igjen kan tas i bruk for å videreutvikle hagekulturen og mangfoldet av norske nyttevekster. Les mer om disse hagene: https://kvann.no/schubeler 

Informasjon om foreningen: www.norwegianseedsavers.no

Etter hvert vil det også søkes samarbeid med andre liknende foreninger som SESAM i Sverige www.foreningensesam.se/ og Frøsamlerne i Danmark http://froesamlerne.dk/

Les mer

Bratberg, E. Frøavl av grønnsaker.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no