Kjersti Berge er fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020. Foto: Ronja Svenning BergeKjersti Berge er fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020. Foto: Ronja Svenning Berge

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. - 22. januar 2020. Hold av datoene! 

Kjersti Berge fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020. Foto: Ronja Svenning Berge
Kjersti Berge fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020. Foto: Ronja Svenning Berge

− Øko 2020 skal være en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet blir lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke, sier Kjersti Berge. Hun er fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020.

− Målet er å skape en møteplass og bidra til inspirasjon og kompetanseutvikling, sier Berge. Hun påpeker at kongressen er aktuell for dem som ønsker kompetanse og nettverk innenfor økologisk produksjon for å ta i bruk delløsninger eller før ei eventuell omlegging.  

Fagprogram og utstilling

− Programkomiteen fått mange gode innspill og er nå i gang med å sy sammen programmet. Målet er at det skal være nyttig og interessant for flest mulig, sier Berge. Hun forteller at programmet starter med felles foredrag med tema innenfor jord, økologi og biologisk mangfold.

− Deretter blir det parallelle fagsesjoner med foredrag rundt temaer der produsenter, rådgivere og forskere tar opp ulike problemstillinger, sier Berge. Hun påpeker at det blir gode pauser for å dele erfaringer og besøke utstillingen. Leverandører av driftsmidler til økologisk landbruk, organisasjoner, markedsaktører og andre inviteres til å ha stand. 

− Fylkesmannen i Oslo og Viken bidrar med jordfaglig utstilling og program. Flere spennende foredrag og utstillinger er planlagt, så her blir det mye å glede seg til, sier Berge.

Økomat

Menyen skal baseres på norske, økologiske råvarer.  

− Her skal både deltagerne og hotellets kokker få oppleve hvilke økologiske produkter og smaker norsk økologisk landbruk bidrar med i dag, sier Berge.

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft blir også involvert i planlegging og gjennomføring.

Program og påmelding kommer til høsten. Følg med på www.øko2020.no

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no