Foto: Anne de BoerFoto: Anne de Boer

Økologisk fruktdyrking er framtida

Rolf Tore Djønne skal inspirere andre bønder til å dyrke økologisk. Selv dyrker han økologiske epler og plommer.

Vi må ta ansvar, dyrke og levere norske økologiske varer, sier Djønne.
Vi må ta ansvar, dyrke og levere norske økologiske varer, sier Djønne.

Den tidligere jordbrukssjefen i Ulvik er en av 30 utvalgte foregangsbønder som skal inspirere og være et forbilde for andre som ønsker å drive økologisk landbruk. I Ulvik er det nå 10 økologiske blant totalt 50 bønder.

Økologisk fruktdyrking er framtida - stor etterspørsel

De siste årene har norske forbrukere virkelig fått sansen for økologisk frukt, grønnsaker og bær. Men ubalansen mellom etterspørsel og den norske produksjonen er stor.

- Derfor er det viktig at vi nå får norske bønder til å se at dette er en sjanse de må benytte seg av før det blir altfor mye import. Vi må ta ansvar, dyrke og levere norske økologiske varer. Hvis ikke er det store muligheter for at andre kommer og tar hele markedet, mener Rolf Tore.

Økologisk bedre betalt

Selv synes han det er verdt merarbeidet. Som økologisk fruktdyrker får han bedre betalt for produktene sine og mer statlig tilskudd. Det jobbes også med andre insitamenter for å stimulere flere bønder til å dyrke økologisk.

- Jeg tror at slike «gulrøtter» er nødvendig fordi konvensjonell dyrking har så lange tradisjoner og er så nedarvet i Norge, fortsetter Djønne.

Eplet og stammen

Det sies at eplet ikke faller langt fra stammen, men mange vil kanskje mene det er en sannhet med visse modifikasjoner når det gjelder Djønne. Hans far er en konvensjonell fruktdyrker, mens Rolf Tore sverger til økologisk på gården 220 meter over havet på Opheim i Hardanger. Bare et «eplekast» fra hjemstedet til forfatteren og lyrikeren Olav H. Hauge.

Ren samvittighet

- Jeg er opptatt av hva som skjer med jorda og mener den forvaltes best med økologisk dyrking. Jeg er også opptatt av å kunne selge gode, sunne produkter uten plantevernmidler slik at både forbrukeren og jeg som produsent kan ha god og ren samvittighet, forteller Djønne som har en bachelorgrad i øko-landbruk og en mastergrad i mikrobiologi.

For stort skille

Han synes det i dag er et litt for stort skille mellom det å dyrke økologisk og det å dyrke konvensjonelt.

- Det er vanskelig å finne det rette ordet, men man kan nok bli møtt med litt nedlatende holdninger fra den konvensjonelle leiren, forteller Rolf Tore Djønne.

Selv er han trigget av den agronomiske utfordringen. Han vil vise at det går an selv på Vestlandet med nye nedbør. Mye nedbør gir større sjanse for plantesykdommer.

Nøyaktig håndarbeid

- Man er mer forsvarsløs i forhold til å få ødelagt avlingene sine enn ved konvensjonell dyrking. Ugras og plantesykdommer er den største utfordringen. Man må hele veien være tett på og i forkant når det gjelder økologisk dyrking. Man må drive et nøyaktig håndarbeid, forteller Rolf Tore som har 26 dekar med epler og knappe fire dekar med plommer. Resten av de litt over 70 målene på gården leier han bort. Eplene han dyrker er Rød Aroma og Discovery. Han leverer mer til saftproduksjon enn til konsum, og presser også egen juice på gården.

Felles løft

Gjennom prosjektet "Landbrukets øko-løft" forsøker landbruket i et felles løft å få flere til å dyrke økologisk. Målsettingen er en produksjon i Norge av økologiske epler i 2025 på 1 000 tonn. Stortingets mål er at 15 prosent av produksjonen og forbruket skal være økologisk innen 2020.

PS: Er du interessert i å dyrke øko-frukt eller vil vite mer, kan du klikke her for mer info.

Her er Rolf Tore Djønnes fem beste tips til deg som er fersk eller vil starte som øko-bonde:

  • Snakk med økobønder og rettledningstjenesten for å få gode erfaringer og praktiske tips.
  • Dyrk egne sorter, så sterke som mulig mot sykdommer.
  • Gjør deg kjent med egen gård og jord, hva passer hvor?
  • Bruk så lette maskiner som mulig, og ta vare på jordstrukturen.
  • Ha tålmodighet i arbeidet, alt kan ikke være perfekt fra dag en.

Les mer

Fjågesund, T. & S. Ø. Frøyen 2022. Økologisk Harding. NLR Vest SA

Frøyen, S.Ø.  & T. Fjågesund 2022. Skaper rasjonale i det urasjonelle. NLR Vest SA

Hansen, J. 2020. Skurvbekjempelse i økologisk epledyrkingNLR Vest SA

Haukås, T. & I.M. Romsaas 2020. Er det økonomi i å dyrke økologisk frukt? Resultat frå registreringar på eit utval felt med eple og plommer. NIBIO Rapport nr. 86, 2020

Myhren, G. 2020. Økologisk fruktdyrking. Norsk Landbruksrådgiving

Myhren, G. 2016. Dyrkingsmanual: Mekanisk ugrasbekjemping i frukt. NLR Viken.viken.nlr.no

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no