BONDE MED SKAPERGLEDE I FOKUS: Bonde og gründer Marie Teigland på tunet hjemme på Sjurstua i Molde kommune i Møre og Romsdal. Foto: Vegard BotterliBONDE MED SKAPERGLEDE I FOKUS: Bonde og gründer Marie Teigland på tunet hjemme på Sjurstua i Molde kommune i Møre og Romsdal. Foto: Vegard Botterli

- Skapergleden driver oss

En bygningsingeniør og en landskapsgeograf full av skaperglede og energi ble leie av bylivet og kjøpte seg et nedlagt småbruk som hadde stått tomt i tjue år.

Ti år og tre barn senere har ekteparet Teigland klart kunststykket å etablere sin egen økologiske verdikjede med produksjon, foredling og salg av kjøtt og honning.   

Det hele starta i kjøkkenhagen

Etter mange år med studier og jobb i både inn- og utland hadde Marie og mannen Simo et ønske om å finne sin plass. Marie er fra Bergen, men hadde ungdomsåra på Skåla like utenfor Molde. Simo er fra Italia. Livet i ei leilighet i byen var ikke for dem.

- Nærhet til natur var viktig for oss. Fjorden og fjella. I tillegg ville vi ha god plass til kjøkkenhage for å dyrke våre egne grønnsaker.

Jakten på et sted å bo førte dem til Eidsvåg, som er en del av Molde kommune i Møre og Romsdal. Gjennom prosjektet «Folk i alle hus» hadde kommunen jobba for å få nedlagte gårdsbruk på salg. Som en følge av det lå gården Sjurstua til salgs på Finn.

For oss var dette en perfekt plass med dyrkamark, skog, beiterett i utmarka og utsikt til fjord.

MANGFOLDIG DRIFT: På Sjurstua finnes det storfe, sauer og bier. All produksjonen blir foredlet på gården og solgt direkte til kunde . Foto: Rose Bergslid og Vegard Botterli
MANGFOLDIG DRIFT: På Sjurstua finnes det storfe, sauer og bier. All produksjonen blir foredlet på gården og solgt direkte til kunde . Foto: Rose Bergslid og Vegard Botterli

Brenner for lokal matproduksjon

Et sterkt ønske om å produsere sin egen økologiske mat førte til at kjøkkenhagen etter hvert ble utvida med noen sauer. Så blei det flere sauer, ammekyr og bier. Det førte med seg bygging av ny driftsbygning, gjerding, bygging av driftsveier og investering i nødvendig traktor og redskap. I dag er det om lag 50 vinterfôra sau av rasen gammelnorsk spælsau, 22 bikuber for honningproduksjon og 15 ammekyr av rasene Vestlandsk fjordfe og Tiroler Grauvieh på gården.

- Vi ønsker å vite hva vi spiser. Maten skal være rein og minst mulig prosessert. For oss er det viktig å produsere på gårdens ressurser, og følge produktene helt fram til forbrukeren. Mesteparten av salget skjer gjennom Rekoringen, og eget gårdsutslag er på tegnebrettet. Det er stor etterspørsel etter produktene og vi selger alt vi har, forteller Marie.

Dette har ført til at kjelleren er bygd om til produksjonslokale for foredling av kjøtt og honning. En kombinasjon av stor egeninnsats og tilskudd fra Innovasjon Norge har gjort dette mulig.

Viktig lærdom om å foredle på gården

Det har vært en lang prosess å etablere eget foredlingslokale for honning og kjøtt på gården. Det er mange regler og tekniske utfordringer som skal forseres på veien. Å opprette en god dialog med Mattilsynet tidlig i prosessen er svært viktig, sier Marie.

- Involver dem i tegninger og planer. Så er det viktig å finne ut av hvilke merkeregler som gjelder når ditt produkt skal rett ut til kunden. Start søkeprosessen med Innovasjon Norge i god tid. Vær realistisk på hvor mye egeninnsats du setter opp. Og husk, det blir alltid en god del dyrere enn du tror. Legg inn uforutsette utgifter i planlegginga.

Foto: Marie Teigland
ITALIENSK DELIKATESSE: Italienskinspirert Salsiccia produsert på norske råvarer klar for pakking og utlevering. Bilde: Marie Teigland

Lokal økomat med røtter i Italia ga suksess

- På en tur til min manns hjemplass i Italia stakk vi innom den lokale slakteren. Der fikk vi være med og se hvordan han laget den tradisjonelle håndverkspølsa «Salsiccia.» Det var der jeg fikk inspirasjon til å prøve ut noe tilsvarende med egne råvarer hjemme i Norge, for å se om dette var noe for norske ganer.

Etter opplæring hos den lokale slakteren dro Marie hjem til Norge og testa ut den italienske oppskriften med egne norske råvarer. Produktet ble en stor suksess, og i dag selges alt hun rekker å produsere direkte til kunden.

Det nye foredlingslokalet på gården har vært et stort løft, og bidrar til mye mer fleksibilitet i hverdagen. Kapasiteten et slikt rom og maskinene gir, er stor. Ambisjonen er at lokalene kan romme flere produsenter i fremtiden.

- Kanskje kan andre som ønsker å drive med lokal videreforedling leie seg inn her? Så slipper alle å ta den store investeringen det er å bygge et foredlingslokale.

Det at det finnes et slikt foredlingslokale tilgjengelig i lokalmiljøet kan bidra til at flere tør å satse på lokalproduksjon av økologiske varer. Samtidig kan utleie av lokalene gi gården et ekstra økonomisk bein å stå på.

- Dette har vært en del av motivasjonen med å bygge foredlingslokalet, fortsetter Marie. Vi er alene om denne typen produksjon her i bygda. Det hadde vært trivelig med et større nettverk av kollegaer innen økologisk drift og foredling rundt oss.

MYE ARBEID: Det er ikke gjort i en håndvending å gjenopplive et gammelt gårdsbruk som ikke har vært i bruk på 20 år.  Nærhet til natur og sjø var viktig da familien valgte å bosette seg akkurat her.  . Foto: Vegard Botterli
MYE ARBEID: Det er ikke gjort i en håndvending å gjenopplive et gammelt gårdsbruk som ikke har vært i bruk på 20 år. Nærhet til natur og sjø var viktig da familien valgte å bosette seg akkurat her. . Foto: Vegard Botterli

Hardt arbeid og lange dager

Til tross for et glødende engasjement, skaperkraft og mye energi legger ikke Marie skjul på at det har vært mye arbeid. Foreløpig gir ikke drifta nok utkomme til å lønne en av dem på heltid, så begge har arbeid utenfor gården. Med tre barn, gårdsdrift, videreforedling og jobber er det vanskelig å få tiden til å strekke til.

Hva er det som driver dere?

Gleden ved å skape, svarer Marie kontant. Det å være være tett på runddansen i naturen og skape produkter som bidrar til gode opplevelser. Men det er også tunge dager. Når alt går galt, utstyret ikke fungerer og tida ikke strekker til. Du kan ikke bare stenge døra og sykemelde deg i denne bransjen. Jobben må gjøres.  

Selv om det er mange lange dager så er det kvaliteter ved gårdslivet som man ikke finner så lett andre steder. Marie forteller at det ofte er et lyspunkt å dele opplevelser på gården med barna. Det er en spesiell følelse å gi barna muligheten til å oppleve samspillet mellom natur og menneske på nært hold i hverdagen.

Nødvendige pusterom

Ferie og fritid har det vært lite av siden de kjøpte gården for 10 år siden. For å gjøre det lettere å komme seg litt vekk – om så bare for ei natt eller to – har familien kjøpt seg ei campingvogn. Disse små pusterommene er viktig for å beholde motivasjonen og skapergleden for fremtiden.

- Det er kun når vi har besøk eller reiser bort at vi klarer å koble av og tenke på andre ting enn gården, sier Marie. Det er nødvendig å prioritere disse pusterommene for å overleve i denne bransjen.

Lær av andre før du starter

For Marie har det vært viktig å lære av andre for å komme dit hun er i dag. Dette er den beste måten å unngå grunnleggende feil i oppstarten, og undervurdere arbeidsmengden.

- Reis rundt og besøk folk som driver med det du vil starte opp med, fortsetter Marie. Se og lær av deres erfaringer på godt og vondt. Ikke lag et produkt bare fordi du tror markedet vil ha det. Lag et produkt du brenner for. Det er da resultatet blir best. Skaff deg kunnskap og delta på kurs. Og ikke minst, bygg breie nok dører...

GJØR DØREN BRED: Da utstyret i foredlingsrommet endelig skulle installeres, var døra en fattig centimeter for smal. Da måtte Maries ektemann Simo fram med vinkelkapperen. Foto: Rose Bergslid
GJØR DØREN BRED: Da utstyret i foredlingsrommet endelig skulle installeres, var døra en fattig centimeter for smal. Da måtte Maries ektemann Simo fram med vinkelkapperen. Foto: Rose Bergslid

Med dyra i sentrum

Økologisk drift og god dyrevelferd har alltid vært viktig for bøndene på Sjurstua.

For oss handler det om "føre var"-prinsippet. Vi vet ikke langtidseffektene av alle sprøytemidlene vi får i oss gjennom maten.

Dyra på gården har tilgang til et nytt, luftig løsdriftsfjøs bygget i tre og med halmseng. De kan gå på uteareal hele vinteren når været tillater det, og om sommeren er både sau og storfe på utmarksbeite.

Gården har beiterett i et gammelt seterområde. Hytteutbygging har ført til at beitinga med storfe og sau har noen utfordringer.

- «Alle» ønsker at dyra skal beite i utmarka – så lenge dyra ikke beiter rundt hyttene deres eller på stiene for Stikk Ut-turene deres. Det er ikke så rent sjelden vi driver med diplomatiarbeid om sommeren. Men stort sett går det greit, sier Marie med et smil.

DET GODE LIV FOR DYRA: Grasfôra dyr med løsdrift og aktiv bruk av utmark er viktige faktorer for god dyrevelferd på Sjurstua. Foto: Marie Teigland/Vegard Botterli
DET GODE LIV FOR DYRA: Grasfôra dyr med løsdrift og aktiv bruk av utmark er viktige faktorer for god dyrevelferd på Sjurstua. Foto: Marie Teigland/Vegard Botterli

Skal, skal ikke?

Videreutvikling av gården og produktene har konstant fokus. Man tenker hele tiden på hvordan ting kan gjøres bedre og hva som er rette valg å ta. 

Skal bedriften vokse, og hvis ja, hvordan skal den vokse?

For bønder som Marie er det ofte et overhengende spørsmål å vurdere om man skal slippe tryggheten en fast inntekt gir. På den ene siden er det fristende å få mer tid til å utvikle sin egen produksjon, samtidig som det er mange faktorer som spiller inn på det økonomiske resultatet fra år til år. Alt fra avlinger, til dyras helse og bondens helse. Kundenes preferanser og skiftende rammevilkår for landbruket.

Mange utfordringer og muligheter står for dør, og skapergleden er fortsatt stor i familien Teigland. Det er fortsatt begrenset tilgang til kortreiste og økologiske produkter i Norge, og en lojal og voksende kundekrets nyter stadig godt av at den engasjerte familien lykkes med sin satsing. 

VALG FOR VIDEREUTVIKLING: Mange viktige valg må tas for å skape en sterk verdikjede for produksjon og foredling. Å etablere egen foredling er en stor investering, som kan skape veksten som skal til for å drive gårdsdrifta på heltid . Foto: Vegard Botterli
VALG FOR VIDEREUTVIKLING: Mange viktige valg må tas for å skape en sterk verdikjede for produksjon og foredling. Å etablere egen foredling er en stor investering, som kan skape veksten som skal til for å drive gårdsdrifta på heltid . Foto: Vegard Botterli

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no