Skole. Foto: Anita LandSkole. Foto: Anita Land

Skoler og utdanningstilbud

Utdanning innen økologisk landbruk foregår på videregående skoler, høgskoler og universitet i Norge. 

Her finner du lenker til norske utdanningstilbud på ulike nivå som har undervisning innen økologisk landbruk.

På www.naturbruk.no finner du oversikt over videregående skoler med naturbruk og som tilbyr økologisk landbruk som valgfrie programfag i 3.klasse på skoler med linje for naturbruk.   

Andre  

  • Sogn jord- og hagebruksskule. Videregående skole i Aurland med landslinje for økologisk landbruk, dvs. at elever fra hele landet har lik rett til plass ved skolen. De har VG2 Landbruk og gartnerinæring og VG3 Landbruk. De organiserer også nett- og samlingsbasert VG3-kurs. Skolens gårdsbruk drives økologisk.
  • Fosen folkehøgskole. Fosen folkehøgskole i Rissa har økologisk jordbruk som ett av flere hovedkurs. Skolen driver en økologisk gård.
    Høgskolen i Hedmark har flere tilbud innen økologisk landbruk.
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. NMBU på Ås tilbyr kurs i økologisk landbruk, bærekraftige produksjonssystemer og agroøkologi.
  • BINGN: Nordisk, treårig gårdsbasert utdanning innen biodynamisk jordbruk. 

www.biodynamisk.no finner du oversikt over ulike utdanningstilbud innen økologisk og biodynamisk landbruk i Norge og andre land.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no