Kyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita LandKyr på en økologisk gard i Sverige. Foto: Anita Land

Sverige som økoland

Er det mulig å drive hele det svenske jordbruket økologisk? Spørsmålet diskuteres i en rapport fra prosjektet "Ökad svensk ekologisk produktion".

Det svenske prosjektet drives av LRF (tilsvarende Norges Bondelag) og Ekologiska Lantbrukarna (tilsvarende Økologisk Norge). Formålet med prosjektet er å øke den svenske andelen av det totale forbruket av økologisk mat i Sverige. Prosjektet informerer om markedet for økologiske produkter, og i tillegg skal det utarbeides økonomiske kalkyler for dem som vurderer å legge om til økologisk drift. 

Den første delrapporten fra prosjektet omhandler mer overgripende spørsmål, bla. hvor stor del av det svenske jordbruket som kan drives økologisk ut fra økonomiske vurderinger, hvordan Sverige best mulig kan hevde seg i det globale matmarkedet, om det er mulig å klare vekstnæringsforsyningen og om det går an opprettholde produksjonen ved en storstilt overgang til økologisk drift. 

Prosjektet er toårig og skal avsluttes ved utgangen av 2018. Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansierer prosjektet.

 

Sverige som ekoland - analys av ekologiskt lantbruk i Sverige. Projekt Ökad svensk ekologisk produktion. Faktakompendium 1 av 5 

Les mer

Bjerke, L. m.fl. 2021. Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdprogrammet. Effekter på miljö, klimat och landsbygdutveckling. Utvärderingsrapport 21:3, Jordbruksverket 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no