Utveksling av kunnskap om økologisk dyrking

Både praktisk og teoretisk kunnskap trengs for å mestre økologisk dyrking. Sammen har bønder, rådgivere og forskere mye av den kunnskapen som er nødvendig for å lykkes. Det europeiske nettverket OK-Net Arable skal bidra til å samle og formidle slik kunnskap.

Nettverket OK-Net Arable har som mål å øke produktiviteten og kvaliteten på økologisk åkerdyrking i hele Europa. For å oppnå dette samler prosjektet kunnskap fra bønder, rådgivere og forskere, for så å formidle dette videre gjennom ulike typer rådgivningsmateriell. Det er i tillegg etableret et produsentnettverk, som diskuterer utforming av og erfaringer med veiledningsmateriellet utviklet i prosjektet. Prosjektet omfatter også et nettbasert møtested for kunnskapsutveksling og kontakt for alle som er interessert, ikke bare prosjektdeltagerne. Diskusjonen er oppdelt i fem tema, blant annet jordkvalitet og jordfruktbarhet, gjødsel og næring og plantevern.

Prosjektet koordineres av sekretariatet til IFOAM’s EU-gruppe. I alt 17 partnere deltar. Disse er fra 12 europeiske land, blant annet Danmark. Arbeidet er finansiert av Horizon 2020, EU’s program for forskning og innovasjon. Prosjektet startet i mars 2015 og skal avsluttes i februar 2018.

Les mer på prosjektets hjemmeside OK-Net Arable - exchange knowledge, enhance organic farming

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no