Orgeprints

Finn kunnskap om økologisk landbruk

Den åpne databasen Organic Eprints er en unik kilde til kunnskap om økologisk landbruk. Prosjektbeskrivelser, rapporter, artikler og foredrag fra mer enn 70 land er lagret her. Mer enn 1 700 av dem har tilknytning til Norge. Nå gjøres eldre NORSØK-publikasjoner tilgjengelig - de nye legges inn fortløpende. Samlingen av foredrag fra Organic World Congress 2021 fins også tilgjengelig i databasen.

Omfattende database

Organic Eprints er det eneste elektroniske arkivet for kunnskap om økologisk landbruk og mat. Bare 7 andre databaser om landbruk er større på globalt nivå. Organic Eprints innheholder rundt 28 000 posteringer, og arkivet vokser stadig. Databasen er åpen for alle. Organic Eprints er en del av en internasjonal bevegelse for «open access», dvs. fri tilgang til forskningsdata på internett for alle (Budapest Open Access Iniative). Tilgangen til fulltekst-versjonen av noen av artiklene er begrenset, men det er enkelt å sende en forespørsel til forfatterne om kopi av artikkelen. Foruten ulike typer av publikasjoner, inneholder arkivet informasjon om organisasjoner og prosjekter med tilknytning til økologisk landbruk. Teksten kan være på ulike språk, men de aller fleste tekstene har i det minste et engelsk sammendrag. Kunnskapen herfra brukes av personer fra 160 land. Rundt 130 000 personer leser på Organic Eprints hver måned.

Siste nytt om FoU i økologisk landbruk

I september 2021 ble Organic World Congress avholdt i Frankrike. IFOAM arrangerer slike verdenskongresser hvert tredje år, hvor resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen økologisk landbruk blir presentert og diskutert. Nå kan sammendragene av foredragene som ble holdt under kongressen leses i Organic Eprints, søk på OWC 2021 og Science Forum OWC. Mange av bidragene finnes dessuten enkeltvis i fulltekst, for å finne dem må det søkes på f.eks. tittel eller forfatter.

Organisering

Initiativet til Organic Eprints ble tatt i Danmark i 2002. Det er det danske «Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer», ICROFS, som har sekretariatet per 2021. I alt 28 land, de fleste i Europa, har nasjonale redaktører. I Norge har NORSØK redaktøransvaret. Redaktøransvaret omfatter blant annet formell godkjenning av alle norske bidrag inn i arkivet og sørger for at relevant informasjon er tatt med.

Alle som arbeider med FoU innen økologisk landbruk kan registrere arbeidet sitt og resultatene fra det i arkivet. Felles språk er engelsk, men publikasjoner på norsk legges inn med norsk språk, gjerne med et engelsk sammendrag. NORSØK legger alle sine publikasjoner inn i arkivet. Foruten NORSØK fins det norske bidrag fra blant annet NIBIO, RURALIS, NLR og SIFO. Per 2021 er mer enn 1 700 publikasjoner med tilknytning til "Norway" lagt inn. De som ønsker å legge inn stoff i basen kan enten gjøre det sjøl, eller ta kontakt med redaktørene. NORSØK har utarbeidet en brukermanual for dem som ønsker å registrere sine publikasjoner i arkivet.

Hvis du vil lete etter stoff om spesielle emner innen økologisk landbruk i Organic Eprints er det viktig å bruke søkeord, årstall, forfatternavn osv. De norske bidragene arkiveres gjerne med søkeord både på norsk og engelsk.

NORSØK komplett

NORSØK ble etablert i 1986, lenge før digitalisering ble vanlig. I mange år har alt NORSØK-ansatte publiserer blitt registrert i Organic Eprints, også artikler i fagtidsskrift som Økologisk landbruk. Nå legges også gamle publikasjoner fra NORSØK inn i Organic Eprints. Dette omfatter blant annet alle rapportene fra de to store gardsstudie-prosjektene i perioden 1989 til 1997, 30 bruks-prosjektet og Gårdsstudieprosjektet, men også andre historiske godbiter. Stadig flere av disse vil bli tilgjengelig, etter hvert som de legges inn.

Organic Eprints finner du her: http://www.orgprints.org/

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no