Perilla. Foto: Alena GibalovaPerilla. Foto: Alena Gibalova

Perilla (shiso/bladmynte)

Perilla eller shiso er en plante som opprinnelig stammer fra Sørøst- og Øst-Asia. Den er en meget brukt bladgrønnsak i det japanske og koreanske kjøkkenet. 

Perilla (Perilla frutescens var. crispa) kalles også bladmynte. Den er en busket plante som bli være mellom 40 og 90 cm høy. Bladformen kan være rund, avlang eller spiss. Bladkantene er taggete og kan være opptil 14 cm i lengde og bredde. Den er en ettårig plante og skiller seg derfor fra andre myntearter.

Næringsinnhold: Plantene er næringsrike og 100 g ferske blader inneholder: 500 mg kalium, 230 mg kalsium, 70 mg magnesium, 70 mg fosfor, 1,7 mg jern,11 000 µg beta-karoten, 880 µg retinol(vitamin A), 0,13 mg vitamin B1, 0,34 mg vitamin B2, 0,19 mg vitamin B6, 26 mg vitamin C, 3,9 mg vitamin E (Alfa-Tokoferol), 690 µg vitamin K og 110 µg folsyre. Kilde: namayasai.co.uk

Perilla-blader inneholder antioksidanter og stoffet perilaldehyd, som forårsaker den typiske bladmyntesmaken og har sterk antibakteriell effekt og beskytter mot matforgiftning.

Vekstskifte

Ingen vekstskifteproblemer er kjent ved dyrking av perilla. Derfor vil perilla sikkert kunne plasseres valgfritt i vekstskiftet.

Jordforhold og klima

Perilla vokser best ved temperatur over 18 °C. Planten er ikke hardfør og tåler ikke frost. Perilla klarer seg i all slags jord, men misliker vassjuk jord. En varm, løs og veldrenert vokseplass er passende. Sandjord med høyt innhold av organisk materiale anses for å være optimal til dyrking av perilla. Ved dyrking i jord med lav pH får den grønne perilla bedre smak i blader som er bredere enn fem centimeter. 

Typer og sorter

Perilla finnes i to varieteter, Perilla frutescens var.crispa og Perilla frutescens var.egoma.

P. frutescens var.crispa kan brukes som bladgrønnsak og denne dyrkingsveiledningen beskriver denne varieteten. Det finnes både sorter med røde og grønne blader, men i virkeligheten finnes det mange fargenyanser mellom disse to fargene. Bladene på de forskjellige sortene kan være krusede eller helt glatte.

Perilla frutescens var.egoma dyrkes på grunn av frøenes oljeinnhold og brukes til fremstilling av olje til industriprodukter som maling og lignende. Frøene brukes også som fuglemat og krydder i matlaging.

Jordarbeiding og etablering

Perillafrø er små. Ved såing skal frøene derfor dekkes ganske tynt, og de spirer langsomt og ujevnt. Den optimale temperaturen for spiring er 20-22 °C. Det går to til tre måneder fra såing til høsting. Perilla kan også formeres fra stiklinger eller sås innendørs til utplantning som småplanter.

Babyleaves

Perilla utvikler nye blader fra bladhjørnene når planten blir klippet. Babyleaves-produksjon av perilla er derfor en mulighet.

Dyrkes perilla til babyleaves, er det viktig at det lages et jevnt og flatt såbed. Da kan man foreta en dyp jordløsning og pløying før etablering av bedene. Perilla sås med en såmaskin som egner seg til formålet. Det kan sås i rekker med ca. syv centimeters avstand. Frøene kan sås i en centimeters dybde eller direkte på overflaten. De dekkes med et tynt lag sand etter såing. Ved såing på overflaten må jorden holdes fuktig fram til spiring, som foregår meget langsomt.

Rosetter: Ved dyrking av perilla til høst som hele planter (rosetter) kan plantene dyrkes på bed. 

Små rosetter: Ønskes plantene høstet som små rosetter, kan de etableres med 12 cm avstand og med en rekkeavstand på 40 centimeter.

Store rosetter: Ønskes plantene høstet som store rosetter, kan plantene etableres med 20–30 cm avstand og med en rekkeavstand på 60 cm.

Vanningsbehov

For å oppnå et stort utbytte og god kvalitet er vanning i tørre perioder en forutsetning. Spesielt gjelder det babyleaves-produksjon, hvor fordampingen fra bladoverflaten er stor. Det er også hyppige høstinger og tilførsel av vann i forstøvet form er nødvendig i spiringsfasen. Som tommelfingerregel kan man gi minst 20-30 mm vann om uken i flere små vanninger. Den mest kritiske periode for vannmangel er en til to uker før høsting, da plantene skal være saftspente.

Gjødsling

Næringsbehov ved dyrking av store planter: 5-7,5 kg N per daa, 2,5-3 kg P per daa, 7,5 kg K per daa.

Ved dyrking av babyleaves er det viktig med tilstrekkelig mengde av nitrogen gjennom hele sesongen, for den er kort og røttene når bare til 30 cm jorddybde. Ved gjenhøsting når røttene litt lenger ned. Nitrogenbehovet ligger på 7-15 kg per daa.

Husdyrgjødsel og andre organiske gjødselmidler med en stor andel lett tilgjengelige næringsstoffer vil være best egnet. Korn som forgrøde kan anbefales hvis de er gjødslet med husdyrgjødsel. Kløver som forgrøde anbefales for lengre produksjon enn babyleaves. Næringsbehovet kan suppleres med økologisk pilletert, økologisk hønsegjødsel.

Ugras

Perillas langsomme fremspiring gjør planten til en dårlig konkurrent overfor ugras. En vellykket kultur krever derfor en stor innsats for å holde kulturen ren. Ved produksjon av babyleaves etableres såbedet 10-14 dager før såing, såkalt falsk såbed. Straks før såing er det viktig å flamme ugraset.

Sykdommer og skadedyr

Perilla kan angripes av bladskimmel og rust. Av skadedyr kan perilla angripes av midd, bladlus og bladspisende larver.

Høsting, lagring og klargjøring

Ved dyrking av perilla som babyleaves høstes bladene fortløpende, fra plantene er ca. 10 centimeter høye. Høstingen kan utføres enten manuelt, med saks eller maskinelt.
Ved dyrking av perilla til høsting som rosetter kan høstingen enten foregå som i salat hvor plantene skjæres som hele planter, eller bladene kan plukkes når bestanden er ca. 40 centimeter høy. Maskinhøst kan evt. praktiseres istedenfor plukking ved å klippe de øverste 10 centimeter av kulturen.

Holdbarhet

Holdbarheten av høstede blader er meget kort. Det er derfor viktig å lagre bladene kjølig for å unngå kvalitetsforringelse. 
Temperaturen på kjølerommet bør være 1-5 ˚C og den relative fuktigheten bør være 95-100 %.

Pakking

Produktene pakkes i plastposer eller plastpakker.Før man starter med en større produksjon bør man ha avsetningsavtale på plass.  

Bruk

Rød perilla brukes ofte til farging av pickles, frukt og grønnsaker. Tørre blader i pulverform brukes som ingrediens i fiskeretter, risretter og kaker. Unge blader og blomster brukes rå i salater, supper eller smørdampes. I tillegg brukes planten som farge- og smakstilsetning i drikkevarer. 

Grønn perilla er den mest aromatiske og har bedre smak enn den røde typen. Planten brukes på samme måte som røde varianten. Grønne blader egner seg best til spising med rå fisk(sushi). Perilla er et viktig tilbehør til sushi, siden den inneholder stoffer som skal forhindre smitte av parasitter fra den rå fisken.

Annen bruk

I industrien brukes perilla til fremstilling av parfyme, smaksstoffer og naturfargestoffer, samt medikamenter i medisinsk industri.
Perilla brukes som prydplante i flere land.

Les mer

Skar, S.L.G., A.L. Hykkerud & H. Helgesen 2019. Kuldetolerante grønnsaker. Bidrar til landbruksproduksjon over hele landet og gir økt verdiskaping. NIBIO Rapport nr 61, 2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no