Foto: Sissel HansenFoto: Sissel Hansen

Raps – et gunstig proteinfôr til kyr

Fôringsforsøk viser at raps kan være en god proteinkilde til mjølkekyr. Dette kan bli et alternativ til soya i kraftfôr, noe som kan bidra til en bedre tilpasset kraftfôrproduksjon i økologisk husdyrbruk.

Raps har lavere innhold av råprotein enn soya, men aminosyresammensetningen er gunstigere, noe som gir positiv effekt på mjølkeytelsen. Forsøk har vist at kyr med rapsfôring hadde lavere innhold av urea i melka enn i melk fra kyr fôret med soya, noe som også tyder på bedre utnytting av nitrogenet i fôret. I et svensk forsøk, der kaldpresset rapskake ble sammenlignet med et soyabasert kraftfôr, gav rapsfôringen positiv effekt på melkemengden, til tross for at proteinet i rapskakene er lite stabilt i vomma. Dette forklares med fettet i rapsen, som stimulerer bakterievekst i vomma og dermed danning av protein som bidrar med viktige aminosyrer som kan tas opp i tarmen.

Pekka Huhtanen ved Sveriges Lantbruksuniversitet har ledet arbeidet med en metaanalyse av resultater fra en rekke fôringsforsøk, hvor forskerne konkluderer med positive effekter av fôring med raps til mjølkekyr. Seinere har flere fôringsforsøk bekreftet dette.

Litteratur

Les mer

Huhtanen, P. m.fl. 2019. Proteinutfodring till mjölkkor. Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Nytt nr 4, 2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no