Img 8025 Tang

Tang som gjødsel

Tang kan brukes direkte på jorda, som dekke i grønnsaksåkeren. Et dekke som er ca 10 cm tykt beskytter mot ugras. I tillegg får jorda mer næring etter hvert som tanga brytes ned. Tradisjonelt er tang særlig brukt ved dyrking av poteter. Noen steder blei tanga lagt på samtidig som potetene ble satt, og deretter ble jorda velta over.

Noen vekster tåler fersk tang som gjødsel. For planter som er ømfintlige forsalt, som bønner og potet, er det en fordel å skylle tangen først, selv om endel næringsstoffer da går tapt. Sammenlignet med fast storfegjødsel er fersktang rik på kalium og svovel. Innholdet av nitrogen er gjerne noe lavere mensinnholdet av fosfor er lavt.

Du kan bruke tang direkte på jorda som dekke i grønnsakene. Et dekke som er ca 10 cm tykt beskytter godt mot ugras. I tillegg får jorda mer næring ettersom tanga brytes ned. Tradisjonelt er tang særlig brukt ved dyrking av poteter. Noen steder blei tanga lagt på samtidig som potetene ble satt, og deretter ble jorda velta over. Dette er en spennende metode vel verdt å prøve i dag også.

Rapport fra forsøk 2004: Kirsty McKinnon, Aage Holm, Trond Henriksen: Tang somgjødsel (pdf)

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no