SENTRALE I DEN ØKOLOGISKE FAMILIEN: Emil Mohr, Morten Ingvaldsen og Grete Lene Serikstad  har vært sentrale personer i det økologiske landbruket i Norge i flere tiår.  Emil Mohr har utarbeidet teksten  mens Morten Ingvaldsen har bearbeidet og kvalitetssikret innholdet. Grete Lene Serikstad har bidratt med innhold til deler av boka. . Foto: Turid StrømSENTRALE I DEN ØKOLOGISKE FAMILIEN: Emil Mohr, Morten Ingvaldsen og Grete Lene Serikstad har vært sentrale personer i det økologiske landbruket i Norge i flere tiår. Emil Mohr har utarbeidet teksten mens Morten Ingvaldsen har bearbeidet og kvalitetssikret innholdet. Grete Lene Serikstad har bidratt med innhold til deler av boka. . Foto: Turid Strøm

90 års historie om økologisk landbruk

I slutten av september 2022 ble boka «Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» lansert. Boka omfatter beskrivelse av oppstarten av det som etter hvert fikk betegnelsen økologisk landbruk, og de ulike epokene som har ført fram til status i dag.

Boklanseringen var en del av ØKOUKA 2022 og foregikk på Gartneriet Kongsgården på Bygdøy. Hovedforfatter Emil Mohr presenterte boka sammen med medforfatter Morten Ingvaldsen og Grete Lene Serikstad, som også har bidratt til innholdet i boka. Etterpå ledet Idun Bjerkås Leinaas en panelsamtale om hvilke erfaringer fra utviklinga av økologisk landbruka som kan brukes framover for å utvikle et mer bærekraftig landbruk.

 

Boka er et samarbeid mellom Debio, NLR, NORSØK, Rudolf Steiner Stiftelsen og Økologisk Norge. Debio er ansvarlig for utgivelsen. . Foto: Grete Lene Serikstad
Boka er et samarbeid mellom Debio, NLR, NORSØK, Rudolf Steiner Stiftelsen og Økologisk Norge. Debio er ansvarlig for utgivelsen. . Foto: Grete Lene Serikstad

Deltagerne i samtalen var representanter for aktører innen verdikjeden: bonde Elisabeth Irgens Hokstad, kommunikasjonssjef Knut Lutnæs fra COOP, Markus Hustad fra Økologisk Norge og Marte von Krogh fra Matvalget. I tillegg deltok Grete Lene Serikstad fra NORSØK og Emil Mohr. Stikkord fra samtalen var bla. viktigheten av samarbeid og dialog, både innad blant dem som arbeider med økologisk landbruk, blant resten av landbruket og på nordisk og internasjonalt plan.

Initiativet til å skrive historien om økologisk landbruk kom opprinnelig fra Stiftelsen norsk mat. Debio tok deretter initiativet til å utgi stoffet i bokform. Økologisk Norge, NORSØK, Norsk Landbruksrådgiving og Rudolf Steiner-stiftelsen har bidratt økonomisk til utgivelsen.

Mohr, E. & M. Ingvaldsen 2022. Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år. Debio

Boka kan kjøpes fra Debio: https://debio.no/nyheter/historien-om-okologisk-landbruk-i-norge-gjennom-90-ar/

Hør podcast med Emil Mohr: Dypdykk i økologisk mat og landbruk. Bak maten med Caroline, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no