Skolehagelærer Ane Johnsen tar med seg fire ungdommer ut i kjøkkenhagen for å lære om dyrking av mat og det biologiske kretsløpet i filmen "Levende jord" . Foto: Fra filmen levende jordSkolehagelærer Ane Johnsen tar med seg fire ungdommer ut i kjøkkenhagen for å lære om dyrking av mat og det biologiske kretsløpet i filmen "Levende jord" . Foto: Fra filmen levende jord

Film om levende jord

Skolehagedrift krever både motivasjon og kunnskap hos elevene. Gjennom filmen «Levende jord» kan elevene få begge deler.

 I denne filmen lærer fire ungdommer hva levende jord er og hvilken betydning den har for planter, dyr og mennesker og for produksjonen av sunn og næringsrik mat. De lærer om samspillet mellom alle de ulike organismene i og på jorda og hvordan vi kan ta vare på jorda og alt som lever der.

Gjennom en hel vekstsesong viser skolehagelærer Ane Johnsen, sammen med de fire ungdommene, i praksis hva som skjer når de samarbeider med naturen. Til slutt høster de gode grønnsaker fra skolehagen. Filmen egner seg til bruk i undervisning og til opplæring i skolehagedyrking.

Filmen er spilt inn i hagen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Den er produsert av Emil Mohr og NMBU Læringssenteret, på oppdrag fra Ole Erik Siem.

Se filmen «Levende jord» her 

Se filmen "Livet i jorda her" her

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no