Forsker Reidun Pommeresche står bak Jordlappen, som er en praktisk veileder for å vurdere jordhelse og -kvalitet. Foto: Vegard BotterliForsker Reidun Pommeresche står bak Jordlappen, som er en praktisk veileder for å vurdere jordhelse og -kvalitet. Foto: Vegard Botterli

Sjekk jordhelsa med Jordlappen

Jordlappen er en veileder med 10 indikatorer og forhold som sjekkes ute i felt for å vurdere jordkvalitet og jordhelse.

Jordlappen Rapport
Trykk på bildet og les hele rapporten

Undersøkelsene kan si noe om lufttilgang, vanntransport, biologisk aktivitet, plantevekst og rotutvikling i jorda. Rapporten «Jordlappen – 10 indikatorer for vurdering av jordkvalitet og jordhelse» forklarer hvordan jorda undersøkes, hva en bør se etter og hva dette betyr.

 

Jordstruktur og jordbiologi påvirkes av jordart, maskinpark og -bruk, vekstskifte og gjødsling. Ved å grave i jorda og bruke Jordlappen som veileder kan en finne ut mye om jordhelse og jordkvalitet på skiftenivå.

Jordlappen omfatter 10 indikatorer

  • Jordstruktur
  • Jordart
  • Moldinnhold
  • Omdanning av planterester
  • Jordpakking
  • Vanninfiltrasjon
  • Plantevekst
  • Rotvekst
  • Biologisk aktivitet
  • Antall og arter av meitemark.

I et skjema i rapporten, kalt Jordkvalitetskortet, kan en notere observasjonene ved avkrysning og egne notater. Ulike plansjer med bilder hjelper til med vurderingene av de ulike indikatorene. Med spade, mobil og Jordlappen kan en sjekke jorda på egen gård og følge med på endringer over tid. Mobilen brukes til å ta tida ved vanninfiltrasjon og ta bilder.

 Hvordan sjekke jordkvalitet med jordlappen?

Se flere videoer som viser deg hvordan du måler de ulike indikatorene i jordlappen

 

Begrepene jordkvalitet, jordbiologi og jordhelse er delvis overlappende. De sier alle noe om matjordas økosystem og om planterøtter og jordliv trives eller ikke. Utvalget av indikatorene i Jordlappen er tilpasset norske forhold, samt utprøvd i ulike mindre og større prosjekter de siste ti årene. Noe av poenget med metoden er å se på flere forhold samtidig og ikke bare en ting av gangen. Jordlappen og de tilhørende plansjene er resultatet av samarbeid og utprøving over mange år. Personer i Foregangsfylke Jord-prosjektet, VitalAnalyse, Debio, Norsk landbruksrådgiving, NIBIO, NMBU og NORSØK har bidratt med diskusjoner, bilder og/eller fagstoff.

Pommeresche, R. Jordlappen – 10 indikatorer for vurdering av jordkvalitet og jordhelse.NORSØK Rapport nr. 1, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no