Jord var temaet på Øko2020. Foto: DebioJord var temaet på Øko2020. Foto: Debio

Landbrukets Økologikongress 2020

-Tilbakemeldingene etter Landbrukets Økologikongress 2020 var svært gode, sier Kjersti Berge i NLR. Hun ledet kongressen, som ble arrangert i januar. 

Et samla landbruk stod bak kongressen, som ble en stor suksess. En suksess som bør gjentas, mener mange.
-Vi planlegger flere kongresser, forteller Kjersti Berge i Norsk Landbruksrådgiving. Samtidig understreker hun at arrangementet var et såpass stort løft at det ikke vil bli holdt årlig. Hvert annet eller tredje år er mer sannsynlig.

I år var temaet jord. Foredraga fra konferansen ble gjort tilgjengelig på Øko2020.no rett etter konferansen. Nå er disse foredraga også lagt inn i den europeiske databasen Organic Eprints, siden dette er en fast base, åpen for alle som arbeider med bærekraftig og økologisk landbruk i hele verden.

Organic Eprint

Grete Lene Serikstad, NORSØK, er norsk redaktør for den åpne databasen Organic Eprints. Her kan alle legge inn artikler, rapporter, filmer og presentasjoner.

-Vi håper flest mulig som arbeider med økologisk landbruk i Norge vil benytte seg av denne måten å dele kunnskap på, sier Grete Lene Serikstad. Denne basen har vist seg å være svært stabil, så det en legger inn der, blir ikke «borte».
-Dessverre ser vi at gode fagartikler kan bli utilgjengelige når disse legges inn på ulike nettsider. Det kan skyldes omorganiseringer, skifte av navn og lignende. Derfor er det nyttig for en varig kunnskapsoverføring at artiklene blir lagra på ei sikker side.

Mange land og mange språk

Mer enn 30 land er knytta til Organic Eprints. En kan legge inn publikasjoner på sitt eget språk, men alle oppfordres til å legge inn et kort sammendrag på engelsk.
-Vi håper at flest mulig klikker seg inn på https://orgprints.org/ og kanskje bidrar med sine artikler. I fjor var det nesten to millioner nedlastinger av artikler, rapporter med mer fra denne databasen. Det betyr at Organic Eprints er en base der mange søker etter kunnskap innen økologisk landbruk, sier Grete Lene Serikstad.

Foredraga fra konferansen finner du her:
Foredrag Øko2020

Lang-Ree, R. 2020. Første nasjonale økokongressen ble en stor suksess. Buskap nr.2, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no