Oregano Foto Al

Kan oregano redusere metanutslippene fra storfe?

Ved å tilsette oregano i fôret til storfe kan metanproduksjonen i vomma reduseres. Danske forskere undersøker nå om slik fôrtilsetting kan bidra til å redusere klimagassutslippene i økologisk mjølkeproduksjon.

Fordøyelsen av grovfôr hos drøvtyggere medfører blant annet dannelse av klimagassen metan. Mengden av slik gass kan reduseres med ulike fôrtilsettinger, f.eks. fett eller nitrat.  Slike tilsettinger er ikke tillatt i økologisk mjølkeproduksjon. Forskning i USA har vist at tilsetning av oregano kan ha slik effekt. Ved Universitetet i Århus har de startet et prosjekt hvor målet er å redusere utslipp av metan fra mjølkekyr med opptil 25 %.

Oregano – særlig arten gresk oregano (Origanum vulgare spp. Hirtum)- har høyt innhold av eteriske oljer og er kjent for å ha antimikrobiell effekt. I prosjektet skal en først undersøke hvordan en best kan dyrke oregano økologisk. Dette skal omfatte sortsutvikling, hvor høyt innhold av eteriske oljer vil være en viktig egenskap. Deretter må en utvikle høste- og lagringsmetoder for fôret, som er egnet for å bevare de gode egenskapene og gi godt fôropptak. Deretter skal kyr i forsøksfjøs få fôr tilsatt oregano. I dette fjøset kan metanmengdene registreres og fôropptaket ved ulike mengder oregano skal måles. Seinere skal slikt fôr prøves ut i praksisfjøs på økologiske gårder, som leverer melk til meieriet Naturmælk.

I tillegg til en positiv klimaeffekt, skal forskerne undersøke om oregano i fôret også kan bidra til å gi melka en bedre fettsyresammensetning. Prosjektleder Kai Grevsen ved Institutt for Fødevarer ved Århus Universitet håper at det fireårige prosjektet vil bidra til en god dialog med forbrukerne om klima og mjølkeproduksjon.

Les hva ICROFS i Danmark skriver om prosjektet: Oregano skal få øko-køer til at bøvse mindre

Les mer

Winnberg, K. 2022. Metan - hva, hvordan og hvorfor? Buskap nr. 7, 2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no