- Begge deler bør være like naturlig. Jeg er litt lei av skillelinjene fordi norsk mat er bra uansett. Man skal ikke måtte forsvare at man velger økologisk, sier Røste. Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO- Begge deler bør være like naturlig. Jeg er litt lei av skillelinjene fordi norsk mat er bra uansett. Man skal ikke måtte forsvare at man velger økologisk, sier Røste. Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO

Like naturlig å drive økologisk som konvensjonelt

Ole Christoffer Røste mener det bør være like naturlig å drive økologisk som konvensjonelt.

Han svarer derfor med et retorisk «hvorfor ikke?» på spørsmål om hvorfor han vil dyrke økologisk. Han er litt lei av det som kan synes som litt steile fronter mellom økologisk og konvensjonell dyrking.

- Begge deler bør være like naturlig. Jeg er litt lei av skillelinjene fordi norsk mat er bra uansett. Man skal ikke måtte forsvare at man velger økologisk, sier Røste.

Begge deler

Han har selv en fot i hver leir. På gården Hjuksebø i Sauherad kommune i Telemark, etablerer han 42 dekar med økologiske epler og 10 dekar med moreller konvensjonelt.

- Når det gjelde moreller må det gjøres så store investeringer at det foreløpig ikke er økonomi i å drive økologisk. Det blir for stor risiko, mener Ole Christoffer.

I dag jobber han i tillegg som prosjektleder i et firma som leverer utstyr til oljebransjen, men har tidligere jobba innen grønn energi og bioenergi ved siden av å være bonde. På sikt er målet hans å kunne leve av økologisk fruktdyrking.

Røste ønsker å legge om den økologiske epleproduksjonen først. Han veit det er etterspørsel etter denne varen nå, og blir trigga av utfordringene han vet økologisk drift vil gi. Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO
Røste ønsker å legge om den økologiske epleproduksjonen først. Han veit det er etterspørsel etter denne varen nå, og blir trigga av utfordringene han vet økologisk drift vil gi. Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO

Grønt hjerte

- Jeg kan vel si det slik at jeg har et grønt hjerte. Og med det fokuset vi i dag har på det grønne skiftet, mener jeg mange flere bønder bør være litt mer nysgjerrige på det økologiske og ikke minst den interessen som forbrukerne viser i forhold til økologiske produkter som frukt, grønnsaker og bær. Alt tyder på at dette er, og i enda større grad vil bli, en ettertraktet vare i fra norsk jordbruk. Denne etterspørselen mener jeg bør trigge bønder til å tenke nytt, sier Røste.

Inspirere nye generasjoner

Bedre betalt for produktene, mer i statlige tilskudd og andre insitamenter er viktig for å få bønder til å tenke økologisk der forholdene ligger til rette for det. Samtidig mener Røste at landbruksmyndigheter også bør ha et fokus på generasjonsskiftet i landbruket. At de som overtar kanskje vil være mer interessert i å tenke nytt og innovativt, enn bare å videreføre og repetere, og at disse bør inspireres til å tenke økologisk i større grad.

Inspirerende

- Jeg har tro på økt samarbeid, at vi kan lære av hverandre og utveksle erfaringer og overføre det beste mellom metodene. Man blir ikke god alene. Jeg synes økologisk dyrking er spennende. Hva skjer om fem år, om ti år? Hva vil komme av nye metoder mot smitte? Kanskje vil man med mer erfaring og nye metoder bli mindre forsvarsløs som økodyrkende fruktbonde i forhold til for eksempel skadedyr. Alt dette trigger meg til å drive økologisk. De mange mulighetene og utfordringene inspirerer meg, sier Ole Christoffer.

Fokus på etterspørsel

Han tror også at det bør fokuseres enda mer på forbrukernes etterspørsel etter økologisk. Det vil føre til at enda flere bønder ser at dette kan være et viktig og spennende marked. Og at det vil være et attraktivt marked med stor etterspørsel hvis norske bønder dyrker og leverer varene.

-  I dag er det en ubalanse mellom etterspørsel og produksjon. Det betyr mer import hvis ikke norske bønder kjenner sin besøkelsestid og ser mulighetene i økologisk dyrking, sier Ole Christoffer Røste.

PS: Om du vi lese mer og få gode starttips og råd om øko-dyrking, kan du klikke her.

Dette er Ole Christoffer Røstes beste tips til deg som er fersk eller vil starte som øko-bonde:

  • Vær nysgjerrig - besøk og snakk med andre økodyrkere. Du vil sikkert få ulike svar, men det er verdifullt.
  • Bruk flere rådgivere og veiledere med erfaring fra økologisk produksjon - og bruk dem aktivt.
  • Ha fokus på god agronomi og velg sorter som egner seg for økologisk produksjon.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no