Høns trives ute. Foto: Anita LandHøns trives ute. Foto: Anita Land

Nye kilder til proteinfôr for fjørfe

Bioraffinering av belgvekster eller oljereddik kan gi proteinfôr til fjørfe, samtidig som husdyrløse gårder får tilført gjødsel og kan produsere energi.

I Prosjektet OrganoFinery  har det vært utført småskala forsøk som viser at slikt fôr kan ha en gunstig aminosyresammensetning.

I prosjektet OrganoFinery er målet å utvikle økologisk proteinfôr til enmagete dyr, til en konkurransedyktig pris. Ved å dyrke kløver, luserne eller oljereddik og separere den ferske avlinga i en fast og flytende del kan en legge grunnlaget for både fôr- og gjødselproduksjon, kanskje også energiproduksjon gjennom en biogassprosess. Lykkes en i dette, kan flere utfordringer for økologiske gårder med enmagete dyr løses, både fôrproduksjon og tilgang på økologisk gjødsel.

Den første feltsesongen var i 2014, hvor nyhøstet rødkløver alene og kløver i blanding med gras ble mekanisk separert i to fraksjoner: en grønn juice og en rest i form av presskake. Plantesaften ble deretter melkesyregjæret, noe som gav en proteinpasta til fôr og en brun juice. Sammen med presskaken skal denne juicen undersøkes videre som mulig substrat for biogassproduksjon.

Tørrstoffet i proteinpastaen inneholdt inntil 45 % råprotein. Aminosyresammensetningen viste seg å være gunstigere enn tradisjonelt proteinfôr av soya. Forskerne konkluderer med at resultatene fra det første forsøket er lovende med tanke på å kunne utvikle et velegnet fôr til økologiske fjørfe.

Prosjektet har vært ledet av Aalborg Universitet og hadde en rekke samarbeidspartnere, blant annet fra næringslivet. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

Brosjyre om prosjektet

Lübeck, M. m.fl. Proteins from organic grown green crops are promising poultry feed.

Les mer

Jørgensen, U. (red.) 2021. Green biorefining of grassland biomass. DCA Report no. 193, Århus Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no