Rådgiver Anders Eggen i NLR Trøndelag demonstrerer ugrasharving i kornåker etter oppspiring. Foto:  Jon SchärerRådgiver Anders Eggen i NLR Trøndelag demonstrerer ugrasharving i kornåker etter oppspiring. Foto: Jon Schärer

Slik lykkes du med ugrasharving

Ugrasharving i korn er både effektivt, miljøvennlig og lønnsomt. Ikke bare for økobønder, da harving kan holde frøugraset i sjakk også innen konvensjonell dyrking. Med riktig bruk kan det erstatte kjemiske plantevernmidler. Vi gir deg noen tips på veien.

For korndyrkerne er frøugras en konkurrent og dermed et problem når kornet skal etablere seg etter såing. I økologisk kornproduksjon er mekanisk bekjemping eneste mulige tiltak etter at kornet er sådd.

- Ugrasharving er en velprøvd og kjent metode som fungerer godt under rette værforhold, sier forsker Randi Berland Frøseth i NIBIO. Metoden er godt beskrevet, men har ikke vært demonstrert i form av video i Norge. 

Ugrasharving etter kornplantenes oppspiring. Det kan også være aktuelt å harve etter spiring, der kornplantene er på 3 -4 blad stadiet. Rådgiver Anders Eggen i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag viser oss hvordan det gjøres.

Effekten av ugrasharving er størst når ugraset er på et tidlig utviklingsstadium, det vil si fram til frøbladstadiet. Da er det lettest for ugrasharva å dekke til ugrasplantene med jord eller rive dem løs. Kornplantene tåler harving fra før oppspiring (blindharving) til plantene er 40–50 cm høye, men harving bør unngås når kornplantene har 1–2 blader. Da er kornplantene mest sårbare fordi opplagsnæringen i frøet er brukt opp og rotsystemet svakt. Blindharvinga er viktigst og bør prioriteres. Om det er lite ugras i åkeren, kornplantene ser ut til å kunne dekke godt og skorpedanning ikke er noe problem, kan én tidlig ugrasharving være tilstrekkelig. Ellers kan det være nødvendig med en ny ugrasharving en til to uker etter blindharving). Underkultur eller fangvekster kan sås samtidig med siste ugrasharving.  

Saka er henta fra nibio.no

Les mer

Bysveen, K. 2024. Ugrasharving. nlr.no, 29.4.2024

Heftet "Ogräsharvning", Jordbruksinformation nr 2, 2015, fra Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no