I fjor utgjorde andelen økologiske matinnkjøp i offentlige virksomheter 35 prosent av totalt matinnkjøp. Foto: Anita LandI fjor utgjorde andelen økologiske matinnkjøp i offentlige virksomheter 35 prosent av totalt matinnkjøp. Foto: Anita Land

Svensk handlingsplan med store ambisjoner

Den svenske regjeringen har vedtatt et mål om 30 prosent økologisk jordbruksareal og 60 prosent økologisk, offentlig forbruk innen 2030. Jordbruksverket i Sverige har nå utarbeidet en handlingsplan for å nå dette målet.

Handlingsplan Sverige

Handlingsplanen er nylig lagt fram for politikerne. Den foreslår en rekke tiltak og stegvise mål fram mot hovedmålene i 2030. Innenfor alle områdene påpekes behovet for å ha god statistikk. Planen skal evalueres og oppdateres underveis. Målet om økt produksjon er vurdert i sammenheng med markedet for økologisk mat. Tiltak for å fremme forbruket må tilpasses produksjonen, slik at markedet kommer i balanse. I 2017 utgjorde andelen økologiske matinnkjøp i offentlige virksomheter 35 prosent av totalt matinnkjøp. Delmålene fram mot 2030 er 46 prosent i 2022 og 54 prosent i 2026.

Planen inneholder også en strategi for økt eksport av økologisk mat. Dette blir vurdert å være en forutsetning for å nå målet om 30 prosent økologisk areal.

I Sverige bevilges det øremerkede midler til forskning og utvikling innen økologisk produksjon. Disse midlene blir i planen foreslått doblet til 50 mill. kr per år.

Det gjenstår å se om planen blir vedtatt slik den er. I så fall er den et godt verktøy for å styre mot målene om økt produksjon og offentlig forbruk.

Link til hele planen HER

Les mer

Bjerke, L. m.fl. 2021. Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdprogrammet. Effekter på miljö, klimat och landsbygdutveckling. Utvärderingsrapport 21:3, Jordbruksverket 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no