Heftet «Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen» beskriver belgvekstenes unike evne til å omdanne luftas nitrogen til plantenæring, men også det store nitrogenkretsløpet, hvor belgvekstene er en viktig og nødvendig del. Foto: Reidun Pommeresche, NORSØKHeftet «Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen» beskriver belgvekstenes unike evne til å omdanne luftas nitrogen til plantenæring, men også det store nitrogenkretsløpet, hvor belgvekstene er en viktig og nødvendig del. Foto: Reidun Pommeresche, NORSØK

Belgvekster og nitrogenbinding

Ved gunstige forhold kan belgvekster samle opp til 25 kg nitrogen per daa fra lufta under norske forhold.

For første gang siden 1995 er det gitt ut et hefte om biologisk nitrogenbinding i belgvekster. Denne prosessen er avgjørende for næringsforsyninga i økologisk drift. God agronomi, egna sorter og arter og gunstige værforhold gir gode vilkår for prosessen, hvor Rhizobium-bakterier lever i rotknoller på belgvekstene. Bakteriene tar opp molekylært nitrogen (N2) fra lufta. Denne formen for nitrogen kan ikke plantene nyttiggjøre seg av. Inne i rotknollene omdanner bakteriene nitrogenet til former som planter kan ta opp og forsyner vertsplanta med dette, samtidig som planta bidrar med energi til prosessen. Ved gunstige forhold kan belgvekster samle opp til 25 kg nitrogen per daa under norske forhold.

Heftet «Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen» beskriver belgvekstenes unike evne til å omdanne luftas nitrogen til plantenæring, men også det store nitrogenkretsløpet, hvor belgvekstene er en viktig og nødvendig del. Dyrker en belgvekster er det viktig å vite hvordan nitrogenet de samler kan utnyttes best mulig og hvordan tap av nitrogen til luft og vann kan unngås. Dette er ikke minst viktig når belgvekster dyrkes som grønngjødsel.

Kløvertretthet er et samlebegrep som brukes for å beskrive vekst- og avlingsproblemer som kan oppstå ved intensiv dyrking av kløver. Kløvertretthet kan forårsakes av sopp og nematoder. Dyrkingsmessige tiltak som et vekstskifte med minst ett kløverfritt år og bruk av resistente sorter kan hindre at kløvertretthet blir et problem i økologisk landbruk. En oversikt over de viktigste årsakene til kløvertretthet er beskrevet i heftet.

Kjernebelgvekster som bønner og åkerbønner gir proteinrikt fôr og kan supplere importert proteinfôr. Slike vekster krever godt klima og lang vekstsesong. Erter kan dyrkes over store deler av Østlandet og i de beste strøkene i Trøndelag. Åkerbønne dyrkes i de beste områdene rundt Oslofjorden.

Heftet er utgitt i regi av prosjektet «Belgvekster og nitrogenfiksering i økologisk landbruk – informasjonsmateriell», finansiert av Statens Landbruksforvaltning.

Serikstad, G.L., S. Hansen & A. de Boer 2013. Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Fokus 8 (3).(pdf)

Les mer

Jambagi, S. m.fl. 2023. Red clover root-associated microbiota is shaped by geographic location and choice of farming system. Journal of Appl. Microbiol. 2023, 134, s.1-17

Landsverk, M.H. Luserne - hvordan få en god etablering? NLR Østafjells

Lundin, O. 2023. Mikroorganismer kopplade till rödklövers rotsystem kartlagda i Sverige. SLU-Nyhet 19.10.2023

Pommeresche, P. & S. Hansen 2017. Sjekk belgvekstenes egen nitrogenproduksjon. FertilCrop Technical Note, FiBL & NORSØK

Renna, R. 2022. Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord? nordnorge.nlr.no 2.9.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no