Resultater fra Danmark viser at økologiske melkeproduksjonsbruk har mindre nitrogenutvasking.ra økologiske og konvensjonelle husdyrløse bruk i gjennomsnitt er like. Foto: Anita LandResultater fra Danmark viser at økologiske melkeproduksjonsbruk har mindre nitrogenutvasking.ra økologiske og konvensjonelle husdyrløse bruk i gjennomsnitt er like. Foto: Anita Land

Betydningen av økologisk landbruk

Danske forskere og eksperter har utarbeidet en vitensyntese som samler kunnskap om hvilken betydning økologisk landbruk har for ulike samsfunnsgoder.

Vitensyntese 2015 Icrofs

Oppdragsgiver for arbeidet, Det danske Fødevareministeriet, ønsket en vitensyntese om hvilke samfunnsgoder som påvirkes av økologisk drift. Myndighetene trenger et forskningsbasert overblikk over eksisterende viten om driftsformens bidrag til forskjellige samfunnsgoder, og samspillet dem i mellom, som et grunnlag for å treffe beslutninger om hvordan økologisk landbruk kan brukes som et vitenskapelig fundert, samfunnsnyttig verktøy.

Om lag 65 danske forskere og eksperter fra universiteter og organisasjoner har deltatt i arbeidet, som omfatter bl.a. biodiversitet, miljøforhold, klima, sunnhet og velferd for mennesker og dyr, samt distriktsutvikling. For hvert kapittel pekes det på områder der det fortsatt mangler dokumentasjon, forskning eller utvikling for at driftsformen kan bidra ytterligere til de felles samfunnsgodene.

Analysene i boka viser at økologisk landbruk bidrar positivt til å sikre samfunnsgoder som biologisk mangfold, jordfruktbarhet og husdyrvelferd, men at det er andre områder, f.eks klimapåvirkning, der det er behov for mer fokus og utvikling.

Last ned sammendraget av vitensyntesen her:

Økologiens bidrag til samfundsgoder. Vidensyntese 2015, 16 s.

Hele vitensyntesen (410 s.) finner du her

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no