Img 9755 Dok Forsok

DOK-forsøket: Økt jordfruktbarhet og biologisk mangfold

I et langvarig forsøk i Sveits har en sammenlignet biodynamisk, organisk-biologisk og konvensjonell produksjon siden 1978.

Forsøket ble startet av FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) i 1978. Feltet består av dyrkingssystem med og uten husdyr og sammenligner biodynamisk (D), organisk-biologisk (O) og konvensjonell (K) produksjon. Forsøket kalles derfor DOK-forsøket. Jordfruktbarheten, målt som både biologisk aktivitet og jordstruktur var større i økologisk enn i konvensjonell dyrking. Det biologiske mangfoldet, i form av insekter, edderkopper, meitemark og mikroorganismer samt følgeflora (ugras) var også høgere i økologisk. DOK-forsøket fortsetter og vil sikkert gi mange spennende resultater i tida framover.

Les mer 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no