Img 9755 Dok Forsok

DOK-forsøket: Økt jordfruktbarhet og biologisk mangfold

I et langvarig forsøk i Sveits har en sammenlignet biodynamisk, organisk-biologisk og konvensjonell produksjon siden 1978.

Forsøket ble startet av FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) i 1978. Feltet består av ulike dyrkingssystem med og uten husdyr og sammenligner biodynamisk (D), organisk-biologisk (O) og konvensjonell (K) produksjon. Forsøket kalles derfor DOK-forsøket. Siden midten av 90-tallet har det vært fokus på bærekraftg landbruk, jordkvalitet og prouktkvalitet. Jordfruktbarheten, målt som både biologisk aktivitet og jordstruktur er større i økologisk enn i konvensjonell dyrking på forsøksfeltet. Det biologiske mangfoldet, i form av insekter, edderkopper, meitemark og mikroorganismer samt følgeflora (ugras) er også høgere i rutene med økologisk dyrking.

DOK-forsøket fortsetter og vil gi mange spennende resultater i tida framover.

Les mer 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no