MATNYTTIG TILSKUDD: Soppen er en allsidig skapning som fyller mange formål i dyrkingssystemet. Foto: Susanne Friis Pedersen MATNYTTIG TILSKUDD: Soppen er en allsidig skapning som fyller mange formål i dyrkingssystemet. Foto: Susanne Friis Pedersen

Dyrking av sopp

Sopp er mer enn sanking i skogen. Denne allsidige organismen kan inngå i flerårige dyrkingssystemer og gjøre nytte for seg på flere måter, både i form av et sunt næringsmiddel og som nedbryter i det naturlige kretsløpet. NORSØK har utgitt et temahefte med soppdyrking som tema.

Sopp krever lite stell, men en må være omhyggelig med hygienen i etableringen av soppkulturen – for ikke at andre sopper skal ta over. Soppdyrking krever også tålmodighet, tid og god artskjennskap. Sjøl om sopp har blitt dyrket i hundrevis av år i bl.a. Japan, er det fortsatt bare noen få arter det er utviklet fungerende dyrkingskonsepter for.

 

Trykk på bildet og les hele rapporten
Trykk på bildet og les hele rapporten

Det har lenge vært tradisjon for å dyrke sjampinjong. I nyere tid har også dyrking av østerssopp og shiitake blitt populært. Dyrking av ekte trøffel i Norge har nylig startet, mens dyrking av spissmorkel er i startgropen. Dette omtales i temaheftet.

Temaheftet beskriver også sopp i kostholdet. Sopp inneholder kostfiber, protein og D-vitaminer, men lite fett. Næringsinnholdet varierer mellom artene og med tilberedningsmåte

Soppdyrking kan gjerne kobles til dyrkingskonsepter som skogslandbruk og kan dermed bidra inn i fornuftige klimatiltak. I tillegg kan slike dyrkingskonsepter fungere som sosiale prosjekter, slik at alle deler av begrepet bærekraft blir oppfylt: både økologisk, økonomisk og sosialt.

Friis Pedersen, S. 2022. Sopp som supplement - i dyrking og kosthold. NORSØK FagInfo nr. 3, 2022

Les mer 

Friis  Pedersen, S. 2022. Frivillighet langt ute i skogen. Sopp og nyttevekster, nr. 4, 2022, s. 22-25

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no