FORNYING AV ENG: Det er mange ting som må tas med i beregningen om man skal få til et vellykket gjenlegg.FORNYING AV ENG: Det er mange ting som må tas med i beregningen om man skal få til et vellykket gjenlegg.

Engfrøavl i økologisk landbruk

Til dyrking av økologisk eng trengs økologisk frø. 

Dyrkingsveiledninger

Norsk engfrøavl er viktig for å sikre tilgang på klimatilpassa sorter til bruk i eng og beite. Det avles fram frø av mange gras- og kløverarter. NIBIO har nasjonalt ansvar for frøavlsforskningen i Norge. De arbeider i nært samarbeid med frøavlsnæringen og Norsk Landbruksrådgivning for å oppnå en effektiv produksjon, både i konvensjonell og økologisk frøavl. Målet er å utvikle optimale dyrkings- og høstingsteknikker for frøavlsproduksjonen. 

Timotei, engsvingel og rødkløver er de viktigste artene i norsk grovfôrdyrking og dermed i engfrøavlen. Det er utarbeidet egne veiledninger for økologisk frøavl av disse tre artene. 

Les mer

Jordbruksverket 2018. Odling av ekologiskt vallfrö. (Dyrkingsveiledninger for rødkløver, hvitkløver, timotei, engsvingel, hundegras, rødsvingel, raisvingel og rørsvingel)

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no