Et Levende Mangfold

Et levende mangfold

Boka "Et levende mangfold" retter seg til den nysgjerrige forbruker så vel som hageeiere, gårdbrukere eller studenten som ønsker å vite mer om biodynamisk landbruk. 

Boka beskriver filosofien som ligger bak driftsformen, så vel som de praktiske trekkene relatert til praksisen. I tillegg er det lagt inn et eget kapittel om ernæring og aktuelle oppskrifter.

 -Dette er ikke bare en lærebok om hvordan drive landbruk, men hvorfor, sier forfatter Berit Swensen. I tillegg til grundig innføring i den til tider mystifiserte biodynamiske driftsformen stilles spørsmålene om det er en sammenheng mellom meitemarkens trivsel, klimaendringer og egen helse? Eller mellom vår kulturelle utvikling og maten vi spiser?

- Målet med boka er at folk skal se helheten i matproduksjon og øke folks bevissthet om hva mat er og verdien av bondens arbeid. Sammenhengene i landbruket og viktigheten av sunn og bærekraftig matproduksjon må framheves, sier Swensen som har jobba mange år som forsker ved Skogforsk. Hun har kjemiingeniørutdannelse, er biolog med hovefag i plantefysiologi og har doktorgrad innen jordkultur og biologiske prosesser i jord. 

Den biodynamiske gården

I tillegg til antroposofien som danner et bakteppe for boka beskrives gårdens plass i samfunnet, den biodynamiske gården og husdyrholdet. Jord og jordsmonn beskrives inngående i tillegg til faktorer relatert til komposterings- og gjødslingspraksis som grobunn for god plantevekst.

Et eget kapittel beskriver de ulike preparatene som kjennetegner biodynamisk jordbruk og hvorfor de brukes.

Bønder og forbrukeres rettigheter

Boka tar også et oppgjør med siste års utvikling innen frøomsetning og - foredling. I tillegg til privatisering av eierforhold og innskrenkninger av bønders rettigheter, lokalt og globalt, til å omsette og bytte eget formeringsmateriale, beskrives trekkene ved hybridsorter og genmanipulerte planter.  

Forskningsresultater

Boka viser at det finnes en vei ut av et ensidig industrialisert jordbruk og en matproduksjon. Driftsformen har utviklet de siste 80 åra med praksis og forskning hånd i hånd. Nyere forskningsresultater er med i boka.

Swensen, B. 2009. Et levende mangfold - om biodynamisk jord- og hagebruk. Andrimne Forlag og Kommunikasajonshus AS

Boka kan bestilles fra Biologisk-dynamisk Forening

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no