En økologisk driftsform innebærer fokus på god helse og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Dette er viktig for å redusere faren for antibiotikaresistens, noe som på sikt har stor betydning for folks helse.  . Foto: DebioEn økologisk driftsform innebærer fokus på god helse og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Dette er viktig for å redusere faren for antibiotikaresistens, noe som på sikt har stor betydning for folks helse. . Foto: Debio

Forskere anbefaler økologisk mat

Økologisk landbruksproduksjon kan gi noen helsemessige fordeler. Dette er konklusjonen i en gjennomgang av eksisterende forskning, utført på oppdrag fra EU-parlamentet.

Helse Rapport Eu
Rapporten: Human health implications of organic food and organic agriculture. European Parliamentary Researvh Service, STOA (pdf)

Forskerne som utførte arbeidet, påpeker at det fins svært lite forskning på direkte helseeffekter. Store kostholdsstudier på 1980- og 1990-tallet omfattet ikke spørsmål om økologisk mat. En stor epidemiologisk studie, hvor 14 000 barn mellom 5 og 13 år i fem europeiske land deltok, viste at barn som spiste mye biodynamisk mat i mindre grad hadde allergier, sammenlignet med barn som spiste vanlig mat. Det er imidlertid uklart i hvilken grad andre livsstilsfaktorer også påvirket resultatet. Flere studier tyder på at forbrukere som spiser mye økologisk mat også har et kosthold som totalt sett er sunnere enn det folk flest har.

Rapporten trekker også fram fravær av kjemiske sprøytemidler som en helsemessig fordel ved økologisk produksjon. Dette gjelder ikke minst gravide og ammende kvinner som eksponeres for slike midler. Undersøkelser viser at slik eksponering kan ha negativ effekt på barnas kognitive utvikling. Forskning har også vist at økologisk produksjon gir lavere innhold av tungmetallet kadmium i maten, mens økologisk melk har høyere innhold av den gunstige fettsyren Omega 3.

En økologisk driftsform innebærer fokus på god helse og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet. Dette er viktig for å redusere faren for antibiotikaresistens, noe som på sikt har stor betydning for folks helse.  

Rapporten ble skrevet på oppdrag fra komiteen ”Science and Technology Options Assessment” i Europaparlamentet. Forskere fra flere europeiske land deltok i forskningsgjennomgangen. Arbeidet ble koordinert av Axel Mie, tilknyttet Karolinska Institutet og Centrum för ekologiskt produktion och konsumption(EPOK) ved Sveriges lantbruksuniversitet. Han legger vekt på at myndighetene bør legge til rette for at metoder innen økologisk landbruk, som gir fordeler for menneskers helse, også blir tatt i bruk i det konvensjonelle landbruket.

I etterkant er det også publisert en vitenskapelig artikkel bygd på innholdet i rapporten.

Mie, A. (red.) 2016. Human health implications of organic food and organic agriculture. European Parliamentary Researvh Service, STOA

Mie, A. m.fl. 2017. Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. Environmental Health 2017, 16:111

Les mer

Bernhoft, A. 2022. Økologisk mat mer næringsrik enn konvensjonell mat. forskersonen.no, 25.12.2022

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no