Img 0710 Tistel

Handbok i mekanisk ugrasregulering for jordbruks – og hagebruksvekster

Boka presenterer kort og konsist ulike metoder og maskiner for ikke-kjemisk ugrasregulering i mange vekster. Anbefalingene er basert på erfaringer og forskningsresultat sammenstillt av bønder, forskere og maskinspesialister.

De cirka 90 sidene er plastbelagte så de tåler å være med utendørs og i traktor. Boka er delt opp i : 
-    Forebyggende
-    Ugrasartene
-    Vekster
-    Maskiner

Oversiktlig og konkret

I hvert kapittel er undertemaer kort og informativt beskrevet, med konkrete anbefalinger og oppramsing av effekter for ulike tiltak i tabeller som gjør sammenligning og sammensetning av kombinasjoner oversiktlig.

Boka har bilder og illustrasjoner av de ulike ugrasartene, tiltakene og maskinene, inklusive anbefalte innstillinger, kjørehastigheter, aktuelle maskinkombinasjoner og mer.

Bakerst følger en liste med kontaktinformasjon til maskinprodusenter og -forhandlere.


>> Mer informasjon og bestilling hos JTI

Handboka ble først publisert i 2005 gjennom et samarbeid mellom Nederland og Sveits. I 2006 kom den ut i engelsk versjon. Den svenske utgaven fra 2009 er tilpassa svenske forhold.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no