Foto: Reidun AspmoFoto: Reidun Aspmo

Utslipp av lystgass fra landbruket

Jordbruket bidrar til utslipp av klimagasser fra ulike kilder. Bidrag fra produksjon av kjemiske sprøytemidler blir sjelden omtalt.

Cool Farming Rapport Greepeace

Rapporten «Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential» er skrevet av forskere ved universitetet i Aberdeen. Rapporten tar for seg landbrukets ulike bidrag til utslipp av klimagasser, både indirekte gjennom produksjon av driftsmidler og direkte gjennom ulike jordbruksmetoder. Betydningen av avskogning for nydyrking, intensivt husdyrhold, gjødsling, produksjon av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler og bruk av fossilt brensel i landbruket blir omtalt. Bidraget fra produksjonen av kjemiske sprøytemidler blir sjelden omtalt. I denne rapporten konkluderer forskerne med at utslippene på verdensbasis er mellom 3 og 140 mill tonn CO2-ekvivalenter. Rapporten er utgitt av Greenpeace International.

Endra landbrukspraksis og kostholdsvaner

Som bidrag til forbedringer omtales blant annet økologisk landbrukspraksis, endrete kostholdsvaner og endringer i risdyrking, alternativ bruk av myrjord og reduserte gjødselmengder.

Last ned rapporten "Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential"

Les mer

EPOK 2020. Ny studie sammanställer de globala lustgasutsläppen. www.slu.se 21.10.

Henricksen, L. m.fl. 2023.Klimavirkemiler til dansk landbrug. SEGES Innovation P/S

Tian, H. m.fl. 2020. A comprehensive quantificatio of global nitrous oxide sources and sinks. Nature, Vol 586, s. 248-256

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no