Foto: DebioFoto: Debio

Stadig mer økologisk areal og økt salg av økologisk mat

Tall for den globale utviklinga av økologisk landbruk publiseres hvert år. Årets utgivelse av slik statistikk er den 21. i rekka og omfatter spennende tall fra i alt 186 land og globale trender i utviklinga for alt som har med økologisk landbruk å gjøre. 

Rapport
Trykk og les rapporten

Data fra de 186 landene som årboka omfatter viser at det økologiske arealet økte med 20 mill. dekar i 2018, til rundt 715 mill. dekar. Samme år passerte verdens omsetning av økologiske produkter for første gang 100 milliarder US dollar.

Det er rundt 2,8 mill. økologiske produsenter, mer enn en million av dem er indiske. I seksten land, blant annet Østerrike, er mer enn 10 % av jordbruksarealet lagt om til økologisk drift.

Årboka inneholder data og beskrivelser fra utviklingen i enkeltland og verdensdeler. Denne årboka gir svar på mange spørsmål om økologisk landbruk.

Willer, H. m.fl. (reds.) 2020. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2020.Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick & IFOAM – Organics International, Bonn

Tabeller og grafikk over status for økologisk landbruk kan lastes ned her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no