Foto: DebioFoto: Debio

Stadig mer økologisk areal og økt salg av økologisk mat

Tall for den globale utviklinga av økologisk landbruk publiseres hvert år. Årets utgivelse av slik statistikk er den 22. i rekka og omfatter spennende tall fra i alt 187 land, foruten globale trender i utviklinga for alt som har med økologisk landbruk å gjøre.

Rapport
Trykk og les rapporten

Data fra de 187 landene som årboka omfatter viser at det økologiske arealet økte med 11 mill. dekar fra 2018 til 2019, til rundt 723 mill. dekar. I 2019 var verdens omsetning av økologiske produkter 106 milliarder US dollar. Omsetningen i USA står for rundt 45 milliarder av dette. Danmark har den største prosentvise andelen av totalmarkedet, med 12 %.  

Globalt er det rundt 3,1 mill. økologiske produsenter, mer enn 1,3 millioner av dem er indiske. I seksten land, blant annet Østerrike, er mer enn 10 % av jordbruksarealet lagt om til økologisk drift. Sverige ligger på femte plass på lista over land med størst andel økologisk jordbruksareal, med 20 % av arealet.

Årboka inneholder data for 2019 og beskrivelser fra utviklingen i enkeltland og verdensdeler. Denne årboka gir svar på mange spørsmål om økologisk landbruk.

Willer, H. m.fl. (reds.) 2021. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2021. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick & IFOAM – Organics International, Bonn

Tabeller og grafikk over status for økologisk landbruk i Europa kan lastes ned her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no