Illustrasjonsfoto. Foto: Anita LandIllustrasjonsfoto. Foto: Anita Land

Miljøregnskap for importert økologisk mat

Økologisk produksjon i utviklingsland er tema i dansk doktorgrad.

I sin doktorgard tar danske Marie Trydeman Knudsen ved Department of Agroecology and Environment, Research Centre Foulum for seg produksjon og eksport av økologiske produkter fra utviklingsland. Hun viser blant annet at økologisk produksjon kan gi utviklingslandene økonomiske og miljømessige fordeler. Doktograden inneholder også en sammenligning av små og store økologiske appelsinbedrifter. Små plantasjer hadde signifikant lavere drivhusgassutslipp, eutrofiering og kobberforbruk per hektar sammenlignet med store økologiske appelsinplantasjer.

Knudsen, M.T. 2010. Environmental assessment of imported organic products. PhD thesis, København Universitet. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no