Økologisk mjølkeproduksjon, økt bærekraft i økologisk landbruk, kunnskapsformidling, forsyningssystemer for økologisk mat og utvikling av økologisk landbruk var tema på konferansen.Foto: Anita Land

Rapport fra Nordisk konferanse

Konferansen «ORGANICS for Tomorrow's Food Systems» ble avholdt sommeren 2017. Kompendiet med konferansebidragene gir et innblikk i forskningsstatus for økologisk landbruk i Norden og Baltikum.

Njf Seminar 495

Deltagere fra de nordiske og baltiske landene deltok på konferansen, som ble avholdt i Mikkeli i Finland. Konferansen omfattet mer enn 40 foredrag og rundt 25 posterpresentasjoner. Agronomiske tema, som ugraskontroll, planteforedling, næringshusholdning, vekstskifte og grønnsaksproduksjon ble diskutert. Økologisk mjølkeproduksjon, økt bærekraft i økologisk landbruk, kunnskapsformidling, forsyningssystemer for økologisk mat og utvikling av økologisk landbruk framover ble også debattert.

Den tre dager lange konferansen ble avholdt i regi av Nordiske Jordbruksforskeres Forening (NJF), i samarbeid med FORI, det finske forskningsinstituttet for økologisk landbruk. Fra Norge var NORSØK representert blant arrangørene. Det var fjerde gang NJF arrangerte en slik konferanse om økologisk landbruk.

Kompendiet inneholder foredragene til de fire inviterte foredragsholderne og presentasjon av prosjektene som ble omtalt på konferansen. 

Akkula, J. m. fl. 2017. NJF Seminar 495 - 4th organic Conference: Organics for tomorrow's food systems. Proceedings of NJF Seminar 495 - 4th organic Conference: Organics for tomorrow's food systems. Mikkeli, Finland, 19 - 21 June 2017. NJF Rapport 13(1), 145 s.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no