Img 0855 Klasikere På Nett

Øko-klassikere er på nett

Kjenner du www.bokhylla.no? Nasjonalbiblioteket gir alle med norske IP-adresser tilgang til norske bøker utgitt før 2001. Her kan du også finne gamle godbiter om økologisk landbruk.

På nettjenesten Bokhylla.no kan en finne bøker og rapporter om økologisk landbruk som ellers er vanskelig å få tak i, for eksempel hvis de er utsolgt fra forlaget. Her ligger blant annet «Grønt liv», skrevet av Stein Jarving i 1974. Boka gav et viktig bidrag til den grønne bølgen på 70-tallet. I bokhylla finnes også flere lærebøker, som «Økologisk husdyrhald» og «Økologisk jordkultur», utgitt i 1999. Disse er fremdeles aktuelle i undervisning, men er vanskelig å oppdrive andre steder. Originalutgaven av «Handbok Økologisk landbruk», utgitt av NORSØK, fins også her. På Agropub.no fins oppdatert versjon av stoffet i handboka.

Søkeordet bestemmer utvalget. For å få tak i «Landbrukskurset» av Rudolf Steiner eller andre bøker om biodynamisk jordbruk, er det lurt å søke spesifikt på «biodynamisk jordbruk».

Bokhylla omfatter bare norske utgivelser. Utenlandske klassikere, som for eksempel «The Living Soil» av Lady Eve Balfour (1977) og flere bøker av og om Sir Albert Howard finnes gratis tilgjengelig på http://soilandhealth.org. Her fins også bøker om biodynamisk jordbruk, skrevet av kjente personer som Ehrenfried Pfeiffer, Bo D. Petterson og Maria Thun.

 

Les mer på www.bokhylla.no

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no