Melk Foto Al

Øko-morsmelk best i test

Økologisk mat i kostholdet til kvinner som ammer, gav positivt utslag for kvaliteten på brystmelka. 

En studie av 312 ammende kvinner i Nederland viste at økologisk melk og kjøtt i kostholdet virket positivt inn på kvaliteten på brystmelka. Forskerne bak studien fant at et kosthold hvor minst 90 % av meieri- og kjøttproduktene var økologiske, gav høyere innhold av konjugert linolensyre, også kalt CLA, i brystmelken, sammenlignet med et kosthold med produkter fra konvensjonelt landbruk. Høyt innhold av fettsyren CLA kan være gunstig for blant annet forebygging av hjerte- og karsykdommer og kreft.  For nyfødte mener forskere at CLA bidrar til å utvikle immunforsvaret. Studien er utført av dr Lukas Rist ved Paracelsus-sykehuset i Sveits og ble nylig publisert i British Journal of Nutrition.

CLA-innholdet i kumelk påvirkes blant annet av fôrsammensetningen: friskt gras gir økt innhold av CLA. Melk fra kyr som går på beite kan derfor ha et høyt innehold av CLA. I et forsøk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås var det høyere CLA-innhold i melk fra de økologiske kyrne, sammenlignet med konvensjonelle kyr. De økologiske kyrne kalvet om våren og en stor del av fôropptaket ble derfor gjort på beite.  Sammenlignende undersøkelser i Danmark viser at økologisk melk produsert i innefôringssesongen også hadde høyere innhold av CLA enn melk fra kyr på konvensjonelle gårder. Fôret på de økologiske gardene innholdt mer kløver og gras og mindre mais og kraftfôr enn fôret på de konvensjonelle gårdene.

Rist, L. m.fl. 2007. Influence of organic diet on the amount of conjugated linoleic acids in breast milk of lactating women in the Netherlands. British Journal of Nutrition, Vol. 97, nr 4, s. 735-743

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no