Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Økobomull mindre miljøskadelig

Økologisk bomull gir færre negative miljøeffekter enn konvensjonell bomull

Bomull Rapport2017 06 12 094439

Overveldende funn

Økobomull har klare miljøfordeler. Sammenlignet med konvensjonell økobomull gir slik bomull mindre global oppvarming, jorderosjon, vannforbruk og energibruk. Dette kommer fram i en rapport publisert i 2014. Resultatene er overveldende i favør av økologisk produksjon, skrev TextileExchange i en pressemelding da studien ble presentert. Studien representerer global produksjon og er basert på data fra produsentgrupper i de fem landene som produserer mest økobomull: India, Kina, Tyrkia, Tanzania og USA. Disse landene står for 97 % av den gobale økobomullsproduksjonen.

Livsløpsanalysen (LCA) har sett på virkningen av økologisk bomull i kategoriene klimaendring/global oppvarming, jorderosjon og jordforsuring, vannforbruk og energibehov.

For å sette studien i perspektiv, har resultatene blitt sammenlignet med en annen uavhengig, fagfellevurdert studie av konvensjonell bomull. De to studiene ble gjennomført uavhengig av hverandre og sammenligningen har bare verdi i form av å gi indikasjoner. De mest signifikante funnene i sammenligningen er:

  • 46% redusert globalt oppvarmingspotensial
  • 70% mindre risiko for forsuring
  • 26% redusert risiko for jorderosjon
  • 91% redusert forbruk av vann fra grunnvann og overflatevann til vanning (eksl. regnvann).
  • 62% redusert behov for energi

Stor betydning for alle i sektoren

- Publiseringen av denne LCA`en utgjør et vendepunkt for økobomullssektoren som helhet, sa La Rhea Pepper, administrerende direktør i Textile Exchange, under lanseringen av rapporten. - I tolv år har vi promotert fordelene med økobomull, og denne studien gir de kvantitative dataene som viser det vi allerede visste – at økobomull er mye bedre for miljøet vårt en konvensjonell bomull.
Denne informasjonen er styrkende for menneskene og organisasjonene langs hele verdikjeden for økobomull fra bønder til spinnere, merker og forhandlere helt fram til forbrukere.  Å forplikte seg til å dyrke, produsere og bruke økobomull i våre tekstiler er også en forpliktelse til å forbedre vårt vann, vår jord og vår luft, sa han. 

Fagfellevurdert

LCA´en har blitt fagfellevurdert av tre ledende eksperter på dette feltet. Panelet ble ledet av ingeniør Paolo Masoni, som er forskningsdirektør på ENEA i Italia. Han er rådgiver for det italienske Industridepartementet, Forskningsdepartementet og for det tjekkiske regjeringen.
I tillegg var Dr. Niels Jungbluth, leder i ESU-service i Sveits med, som er spesialrådgiver i FNs Klimakonvensjon (UNFCCC), og sitter i redaksjonsrådet for "Journal of LCA".
Den tredje ekseperten var Dr. Christian Schader fra forskningsinstituttet FiBL i Sveits, som blant annet er medforfatter av FN/FAO’s SAFA Guidelines on the Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems.

Økobomull-studien ble finansiert av 14 medlemsorganisasjoner i TE: C&A Foundation, EILEEN FISHER, Esquel, GOTS, H&M, ICEA, Inditex, Kering, MEC, Nike Inc., Otto Group, PrAna, Pratibha Syntex and Tchibo.

Textile Exchange 2014. Life Cycle Asessment (LCA) of Organic Cotton. A global average.

Compson, S. 2017. Failed promises - the rise and fall of GM cotton in India. Soil Association

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no