Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Organic Farming - elektronisk tidsskrift med fri tilgang

Tidsskriftet «Organic Farming» er fritt tilgjengelig på nett. Her publiseres vitenskapelige artikler om økologisk landbruk og matproduksjon.

En rekke forskere i ulike land står bak initiativet til det elektroniske, «open access»-tidsskriftet om forskning og utviklingsarbeid innen økologisk produksjon. Artiklene som publiseres er tilgjengelige for alle. Målet er å nå raskt ut til forskere og andre med nye forskningsresultater. I tillegg skal tidsskriftet bidra til kommunikasjon mellom ulike målgrupper, blant annet med kommentarer og debatt om aktuelle tema.

Alle viktige sider av økologisk landbruk er aktuelle som tema. Initiativtakerne ønsker artikler med tverrfaglige tema spesielt velkommen.

Tidsskriftet "Organic Farming"

Du kan også finne artikler og rapporter om økologisk landbruk i databasen Organic eprints

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no