Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Planter "lytter" på hverandre

Veksthastighet, ressursutnytting og motstandskraft mot insektangrep kan bli påvirket av at plantene kommuniserer med hverandre ved hjelp av flyktige kjemiske stoffer. Dette er vist i en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet.

Planter skiller ut kjemiske stoffer som kan fanges opp av andre planter i nærheten. Tidligere studier om dette har særlig dreid seg om naboplantenes reaksjoner på at en plante varsler angrep av en skadegjører.

Moderne jordbruk er preget av ensidige vekstskifter, som kan medføre negative effekter på miljø, biologisk mangfold og resistens mot ytre påvirkninger. Sortsblandinger blir ofte presentert som mer motstandsdyktige og effektive enn bruk av bare en sort.

I sin doktoravhandling viser Iris Dahlin at plantene kommuniserer om ulike ting, ikke bare ved skadedyrangrep. Denne kommunikasjonen er derimot ganske vanlig, og Dahlin kaller fenomenet «tyvlytting», og noe som foregår hele tida. Hun viste blant annet at byggplanter tilpasser seg naboplantene, og at det var forskjell på tilpasning mellom ulike sorter.  

Denne kunnskapen kan få stor betydning i framtida. Sortsblandinger kan tilpasses for å øke motstandsevnen mot skadedyr, bedre veksten og klare ekstremvær bedre. Dette kan også få betydning i planteforedlingen, hvor en kan legge vekt på sorter som kan kommunisere godt med hverandre.

Dahlin, I. 2019. Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures. From plant to aphid responses. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880; 2019:3, SLU, Uppsala

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no