FNs bærekraftsmål beskriver 17 dimensjoner som de fleste land bruker som veikart i arbeidet med framtidig bærekraft. FNs bærekraftsmål beskriver 17 dimensjoner som de fleste land bruker som veikart i arbeidet med framtidig bærekraft.

Rapport om bærekraft i det norske matsystemet

Rapporten beskriver rammer og kriterier for en definisjon av bærekraftig matproduksjon i Norge.

Bærekraft I Norske Matsystemer
Trykk på bildet og les hele rapporten

Bakgrunnen for rapporten var behovet for å utvikle og kommunisere et bedre faglig grunnlag for å definere og forstå hva bærekraftig matproduksjon innebærer i et helhetlig perspektiv. Samtidig ønsket de å beskrive hvilke kriterier som bør være med ved utvikling av kunnskapsgrunnlaget. Rapporten drøfter matproduksjon som en del av et helhetlig matsystem, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv og gjennomgår kunnskapsgrunnlaget bak drøftingene.

Fire dimensjoner for bærekraft

Forfatterne foreslår følgende dimensjoner for bærekraft: miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, som er de som blir mest brukt. I tillegg foreslås også styringsmessig bærekraft, som handler om kapasitet til å utvikle politikk, styre prosesser, utvikle kunnskap og implementering av beslutninger som bidrar til bærekraftig utvikling.

Forslaget til kriterier for vurdering av bærekraft i norsk jordbruksproduksjon er i tråd med SAFA-rammeverket, utarbeidet av FAO.

Rapporten har et utvidet sammendrag som gir en god oversikt over innholdet. Arbeidet var et samarbeid mellom forskere i NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Oppdragsgivere var Animalia og MatPrat/Opplysningskontoret for kjøtt.

Bardalen, A., T.A. Skjerve & H. Fjerdingby 2020. Bærekraft i det norske matsystemet. Kriterier for bærekraftig matproduksjon. NMBU, Ås

Les mer

Bakken, A.K. 2023. Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser. NIBIO Rapport nr. 110, 2023

IFOAM Organics International. How Organic Agriculture Helps Achieve Sustainable Development Goals

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no